به گفته سازمان ملل با شیوع ویروس کرونا بیشتر از ۱۳۱ کشور مرزهای خود را بسته‌اند و تنها ۳۰ کشوراستثنائاتی را  برای پناهجویان قایل شده‌اند. عکس از ایماگو
به گفته سازمان ملل با شیوع ویروس کرونا بیشتر از ۱۳۱ کشور مرزهای خود را بسته‌اند و تنها ۳۰ کشوراستثنائاتی را برای پناهجویان قایل شده‌اند. عکس از ایماگو

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید که بحران کنونی ویروس کرونا می‌تواند بهانه‌ای برای اقدامات سرکوبگرانه در برخی از کشورها از جمله در برابر مهاجران و پناهندگان قرار بگیرد. او هشدار داد که نباید این بحران بهداشتی به یک بحران حقوق بشری دامن بزند.

دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که روز پنجشنبه ۲۳ اپریل منتشر شد تصریح کرد که پاسخ به بحران بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در جهان باید بر رعایت حقوق بشر متکی باشد.

آنتونیو گوترش گفت:« ما شاهد اثرات نامتناسب بحران بر پاره‌ای از جوامع، رشد اظهارات کینه توزانه، هدف گیری گروههای آسیب پذیر و خطر اقدامات شدید امنیتی در پاسخ به بحران هستیم.»

بر بنیاد گزارش سازمان ملل، در سطح جهانی مهاجران، پناهندگان و آوارگان شدیداً از این ناحیه آسیب پذیر هستند. بیشتر از ۱۳۱ کشور مرزهای خود را بسته‌اند و تنها ۳۰ کشوراستثنائاتی را برای پناهجویان قایل شده‌اند.

دبیر کل سازمان ملل گفت:« با افزایش ناسیونالیسم قومی، پوپولیسم، خودکامگی و عقبگرد حقوق بشر در برخی از کشورها، بحران کنونی می‌تواند بهانه‌ای برای اقدامات سرکوبگرانه و بدون ارتباط با شیوع ویروس باشد و این پذیرفتنی نیست.»

گزارش سازمان ملل هیچ کشوری را به عنوان نمونه ذکر نکرده اما دبیرکل سازمان ملل تمامی کشورها را به رعایت شفافیت و درک اهمیت جدی فضای مدنی و آزادی رسانه‌ها فراخواند.

در همین زمینه: همه گیری بحران کرونا؛ هشدار سازمان ملل نسبت به احتمال افزایش خشونت علیه زنان مهاجر

 

در همین زمینه