سویس و هالند می‌خواهند که برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان با یونان همکاری کنند.
سویس و هالند می‌خواهند که برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان با یونان همکاری کنند.

هالند گفته است که با ایجاد یک کلینیک سیار در یونان تلاش می‌کند که خدمات صحی را برای پناهجویان فراهم نماید. قرار است سویس، ۲۲ پناهجوی زیرسن را از جزایر یونان بپذیرد.

مقام های هالندی اعلام کرده اند که آنان در نظر دارند برای فراهم آوری خدمات صحی برای پناهجویان و مهاجران در یونان، یک کلینیک سیار را ایجاد کنند. وزارت امور مهاجرت یونان اظهار کرد که هالند همچنان می‌خواهد در بخش چگونگی حفاظت از پناهجویان زیرسن، با ادارات یونانی مشورت دهی و همکاری نماید.

در حال حاضر، حدود صد هزار مهاجر در اردوگاه های جزایر و سرزمین اصلی یونان زندگی می‌کنند.

قرار است در هفته های آینده ۲۲ پناهجوی زیرسن از جزایر یونان به سویس انتقال داده شوند. روز پنجشنبه گذشته، نمایندگان یونان و سویس روی این موضوع به توافق رسیدند.

پس از آلمان و لوکزامبورگ، سویس سومین کشور است که برای پذیرش پناهجویان زیرسن و بدون همراه از جزایر یونان، اعلام آمادگی کرده است. هفته گذشته، ۱۲ پناهجوی زیرسن از یونان به لوکزامبورگ انتقال یافتند که سپس، ۴۷ پناهجوی دیگر وارد آلمان شدند.


 

در همین زمینه