سفر نجاتی، پناهجوی افغان است که در سال ۲۰۱۵ وارد اتریش گردید.
سفر نجاتی، پناهجوی افغان است که در سال ۲۰۱۵ وارد اتریش گردید.

با وجود تهدید ویروس کرونا، حکومت اتریش در موقف سختگیرانه خود علیه مهاجران و پناهجویان پا برجا باقی مانده است. سیاست اخراج پناهجویان بهتر ادغام شده در جامعه را همچنان ادامه می‌دهد. در برخی موارد حتی کارمندان صحی واجد شرایط هم در معرض اخراج از این کشور قرار گرفته اند.

از ماه اگست سال گذشته به این طرف، سفر نجاتی که پناهجوی افغان در اتریش است، در خفا به سر می‌برد. نجاتی در هراس است که مبادا از سوی پولیس این کشور بازداشت شود و بلافاصله به افغانستان؛ کشوری که امکانات کار و امنیت برایش وجود ندارد، فرستاده شود. این پناهجوی ۲۸ ساله افغان پیش از آمدن به اتریش باشنده منطقه جنوب غربی شهر کابل بود و در بخش صحی فعالیت می‌کرد. اما حالا وابسته به کمک یک خانواده پناهنده افغان در اتریش است که برایش غذا و سرپناه داده است.

سفر نجاتی در ماه نومبر سال ۲۰۱۵ وارد اتریش شد. او به زبان آلمانی به گونه روان صحبت می‌کند، جواز رانندگی خود را گرفته و به عنوان معاون پرستار در بخش مراقبت های بهداشتی واجد شرایط دانسته شده است.

به گفته سفر نجاتی او در یکی از شفاخانه های دولتی افغانستان و یک فارمسی فعالیت می‌کرد که از سوی طالبان برای معالجه یکی از اعضای این گروه برده شد. پس از آن، این عضو زخمی گروه طالبان جان باخت. این ماجرا سبب گردید که نجاتی با تهدید گروه طالبان و همکارانش در شفاخانه روبرو شود. در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ سفر نجاتی یک مقدار پول را برای قاچاقبران انسان داد تا او را به اروپا برسانند.

در تابستان سال ۲۰۱۹، این پناهجوی افغان یک فرصت کاری نیمه روزه در بخش مراقبت صحی به گونه رضاکارانه در شهر ویانا به دست آورد. در این زمان او مطلع شد که درخواست پناهندگی اش در مرحله دوم هم مورد پذیرش قرار نگرفته است. 

سفر نجاتی گفت: «قاضی داستان من را باور نکرد.»

در حال حاضر، اتریش به افرادی مانند سفر نجاتی که مدرک کار در بخش صحی را در دست داشته باشند به گونه جدی نیاز دارد. هزاران نفری که معمولاً از کشورهای شرق اروپا برای مراقبت از افراد مسن وارد اتریش می‌شوند، به دلیل همه گیری ویروس کرونا در حال حاضر قادر به انجام این کار نیستند. سفر نجاتی می‌تواند این خدمات را انجام بدهد.

با وجود این همه راه های قانونی برای ماندن سفر نجاتی در اتریش، او را زندانی شدن در مرکز اخراج و فرستادنش به افغانستان تهدید می‌کند. مدیریت این مرکز اخراج را وزارت امور داخله اتریش به عهده دارد که در بخش کوهستانی منطقه تیرول موقعیت دارد.

دورو بلانکه، فعال حقوق پناهندگان که سازمان (Fairness Asyl) را مدیریت می‌کند گفت که به دور از هر جا، "پناهجویان از لحاظ روانی ضعیف می‌شوند تا زمانی که اعصاب خود ر از دست بدهند، منصرف شوند و برگه بازگشت را امضا کنند."دورو بلانکه، فعال حقوق پناهندگان در اتریش

از سال ۲۰۱۵ به این طرف، حدود ۴۷ هزار پناهجوی افغان در اتریش درخواست پناهندگی کرده اند. آمار عمومی در این مدت از کشورهای مختلف ۱۹۴ هزار تن بوده است. از ماه جنوری تا اکتوبر سال گذشته، در کل ۴۴۵۸ نفر از این کشور اخراج شده اند که در میان آنان ۲۳۵ افغان شامل بوده اند.

حدود ۴۵ درصد از پناهجویان افغان در اتریش حق پناهندگی دریافت کرده اند و متباقی بیش از پنجاه درصد دیگرشان رد شده اند.

خانم بلانکه می‌گوید، دلیل برای این رقم اندک اخراج شدگان از اتریش این واقعیت را بازتاب می‌دهد که "وقتی افغان ها از تصمیم عدم پذیرش شان در مرحله سوم مطلع می‌شوند، به ایتالیا یا فرانسه فرار می‌کنند و یا خود را پنهان می‌نمایند."

خانم بلانکه اشاره می‌کند که در انتخابات پارلمانی ماه سپتمبر سال گذشته، حزب خلق اتریش ۲۵۰ هزار رای از هواداران سرخورده حزب آزادی اتریش را به دست آورد. این فعال حقوق پناهندگان باورمند است که حزب خلق اتریش با نشان دادن اینکه خط بی رحمانه شان در برابر سیاست مهاجرت تضعیف نشده، "نیاز دارد که رای دهندگان را خرسند نگه دارد." به بیان او، این امر سبب متاثر شدن گروه های کوچک مانند پناهجویان افغان می‌شود که عمدتاً به عنوان مرتکبین فعالیت های جنایی، جرایم مرتبط به مواد مخدر، حمله با کارد و تجاوزگر جنسی در رسانه های عوامگرا بازتاب داده می‌شوندد

بلانکه گفت: «وزارت داخله اتریش می‌گوید که بسیاری افغان ها مرتکب اعمال جرمی می‌شوند. اما این جرایم چگونه اند؟ این جرایم مانند سگرت کشیدن به گونه جمعی اند. شما می‌بینید که نوجوانان اتریشی در یک پارک نشسته اند و چرس دود می‌کنند اما هیچ کسی چیزی نمی‌گوید. ولی افغان ها که چنین کار را انجام بدهند گرفتار می‌شوند. میان تجاوز جنسی و دود کردن ماری جوانا یک تفاوت عمده وجود دارد. اگر شما یک جرم را مرتکب شوید که فقط سگرت کشیدن با یک جمع باشد، شما شانس دریافت پناهندگی را از دست می‌دهید.»

به بیان دورو بلانکه، "این افراد خوب کار می‌کنند، مالیه می‌پردازند و آینده خوب را برای شهروندان اتریش رقم می‌زنند."

به هدف حفظ هویت، نام مستعار برای پناهجوی افغان در این گزارش استفاده شده است.

 

در همین زمینه