کودکان مهاجر در جزیره خیوس، یونان/عکس: Getty Images/L. Gouliamaki
کودکان مهاجر در جزیره خیوس، یونان/عکس: Getty Images/L. Gouliamaki

کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا اعلام کرد که پرتگال در ماه می ۵۰ کودک مهاجر را از کمپ های یونان قبول می کند. ایلوا یوهانسون گفت که به زودی شمار بیشتری از مهاجران خوردسال و بدون همراه از کمپ های جزایر یونان به کشورهای اروپایی انتقال می یابند.

آلمان و لوگزامبورگ اخیرا ۵۹ طفل و نوجوان را از کمپ های جزایر یونان پذیرفتند. یوهانسون گفت که پرتگال نیز به زودی ۵۰ مهاجر خوردسال را از جزایر یونان قبول می کند. 
کمیسیون اتحادیه اروپا نیز روز سه شنبه اعلام کرد که حکومت لیزبون در ماه می ۵۰ طفل را از کمپ های یونان به پرتگال انتقال می دهد. 
به گفته یوهانسون، در مجموع ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا برای پذیرش ۱۶۰۰ کودک اعلام آمادگی کرده اند؛ اما به خاطر بحران کرونا انجام این تصمیم به تعویق افتاد.
یوهانسون از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که به ایتالیا و مالتا در رسیدگی به مهاجران نجات داده شده کمک کنند. او گفت، هر دو کشور به خاطر مهاجران و شیوع ویروس کرونا شدیدا تحت فشار هستند. 
کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا می خواهد به زودی پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا را راجع به سیاست جدید پناهندگی و مهاجرت معرفی کند. یوهانسون گفت، کار بر روی این پیشنهاد تقریبا به پایان رسیده است. 
در حال حاضر به خاطر این بیماری همه گیر تغییراتی در برنامه کاری کمیسیون ایجاد شده است. اما او نیز به خوبی می داند که ارائه پیشنهادهای جدید در این زمینه بسیار مهم است. 
کشورهای اتحادیه اروپا سال ها است که در مورد اتخاذ یک سیاست مشترک در قبال مهاجران مجادله دارند. آن ها در مورد تقسیم پناهجویان در کشورهای عضو به توافق نمی رسند. مجارستان، پولند، اتریش و برخی کشورهای دیگر نمی خواهند در این مورد وعده ای بدهند.
 

در همین زمینه