شمار  زیادی از کودکان نیز در میان مهاجران در کمپ های یونان به سر میبرند
شمار زیادی از کودکان نیز در میان مهاجران در کمپ های یونان به سر میبرند

کشور اروپایی فنلند می خواهد به زودی از کمپ های پرازدحام جزایر یونان، ۱۰۰ پناهجوی زیر سن قانونی و ۳۰ فرد بزرگسال را که اقارب شان در این کشور زندگی می کنند، بپذیرد. وزارت مهاجرت یونان این خبر را تایید کرده است.

کشور اروپایی فنلند می خواهد در هفته های آینده حدود ۱۰۰ پناهجو خردسال و بدون همراه را از اردوگاه های یونان در جزایر شرق بحیره اژه بپذیرد. این خبر را وزارت مهاجرت یونان در آتن پایتخت این کشور اعلام کرده است. فنلند همچنین ۳۰ مهاجر بزرگسال را که اعضای خانواده های شان در این کشور زندگی می کنند، خواهد پذیرفت.

آلمان ۴۷ مهاجر خردسال و بدون همراه و لوگزامبورگ ۱۲ تن را در اواسط  ماه اپریل امسال پذیرفتند. به قول حلقات وزارت مهاجرت یونان قرار است اسکان مجدد ۲۲  پناهجوی خردسال و بدون همراه به کشور اروپایی سویس طی دو هفته آینده انجام شود.

 براساس برنامه اتحادیه اروپا، قرار است حدود ۱۶۰۰ مهاجر نوجوان از اردوگاه های جزایر یونان به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا آورده شوند. درست ۹۰ در صد این پناهجویان پسران خردسال هستند. در اردوگاه های جزایر شرق بحیره اژه در حال حاضر ۳۸ هزار و۵۰۰ پناهجو جابجا شده اند. حدود ۳۶ درصد از این پناهجویان براساس اطلاعات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)، کودکان زیر سن قانونی اند.

 

در همین زمینه