اداره مهاجرت آلمان نیز کاهش رقم درخواستی های پناهندگی را گزارش داده است
اداره مهاجرت آلمان نیز کاهش رقم درخواستی های پناهندگی را گزارش داده است

در جریان بحران کرونا و محدودیت های سفر، در ماه مارچ رقم پناهجویان جدید در اروپا کاهش یافته است. این خبر را اداره پناهندگی اتحادیه اروپا "Easo" روز پنجشنبه (۳۰ اپریل ۲۰۲۰) در والتا، پایتخت مالتا منتشر کرده است.

به گزارش اداره پناهندگی اتحادیه اروپا، در ماه مارچ امسال ۳۴ هزار و ۷۳۷ درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا و همچنین در ناروی، ایسلند، لیشتناشتاین و سویس ثبت شده است که این رقم ۴۳ درصد کمتر از ماه فبروری امسال است. در دو ماه اول سال براساس گزارش این اداره هنوز رقم درخواستی های پناهندگی بلند بود. در ماه فبروری سال ۲۰۲۰، تعداد تقاضای پناهندگی ۶۱ هزار و ۱۳۴ مورد، یعنی حدود ۱۴ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته بود. در تمام سال ۲۰۱۹ میزان افرادی که متقاضی حفاظت در اروپا بودند، به ۷۱۴ هزار افزایش یافته است.

 قبل از شیوع بیماری کووید ۱۹ که در ماه مارچ امسال در اروپا شدت گرفت، بیشترین درخواست های پناهندگی از جانب سوریایی ها و سپس به ترتیب از جانب افغان ها، کلمبیایی ها و ونزوئلایی ها ارائه شده است. رقم پناهندگی از این چهار کشور در دو ماه اول سال جاری ۳۸ درصد تمامی درخواست های پناهندگی را تشکیل داده است.  اداره پناهندگی اتحادیه اروپا ممنوعیت سفر و تشدید کنترول مرزی به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا را به عنوان دلیل برای کاهش درخواستی های پناهندگی در ماه مارچ امسال عنوان کرده است.

 

در همین زمینه