به گفته شورای پناهندگان دنمارک، کووید ۱۹ می‌تواند  «به وخامت بیشتر وضعیت بحرانی» مهاجران منجر شود./عکس: Jordi Matas
به گفته شورای پناهندگان دنمارک، کووید ۱۹ می‌تواند «به وخامت بیشتر وضعیت بحرانی» مهاجران منجر شود./عکس: Jordi Matas

بحران کووید ۱۹ بر وضعیت صحی مهاجران و پناهجویان تاثیرات جدی داشته است. اشخاصی که در کمپ های پرازدحام زندگی می‌کنند، در معرض خطر جدی ابتلا به این بیماری قرار دارند. فاصله گیری اجتماعی در چنین تاسیسات تقریباً ناممکن است و دسترسی به امکانات مناسب بهداشتی و مراقبت های طبی محدود می‌باشد.

شورای پناهندگان دنمارک که یک سازمان امدادگر بین المللی است، نسبت به تاثیرات گسترده تر این بیماری همه گیر برای مهاجران و اشخاصی که به خدمات اجتماعی دسترسی محدود دارند، هشدار داده است.

شارلوت اسلند، دبیرکل شورای پناهندگان دنمارک گفت: «ما به خاطر تاثیرات مخرب و درازمدت این بحران نگران هستیم. فقر بسیار شدید، از دست دادن حقوق اجتماعی و تشدید مناقشات می‌توانند از جمله پیامدهای این بحران باشند.»

 مهاجران قادر به رفع نیازهای ابتدایی شان نیستند

 بحران کرونا باعث شده است که بسیاری از افراد بی جاشده نتوانند نیازهای اولیه شان را مانند غذا، پرداخت کرایه خانه و آموزش تامین کنند.

یک همه پرسی از ۸۶۷ خانواده سوریایی در اردن که اخیرا توسط شورای پناهندگان دنمارک انجام شده است، نشان داد که فقط ۳ درصد از این خانواده ها، عضوی دارند که به کار مشغول است. در حالی که پیش از این بحران، تعداد آن ها به ۶۵ درصد می‌رسید. هشتاد درصد از خانواده های سوریایی گفتند که نمی‌توانند نیازهای غذایی شان را برای دو هفته آینده تامین کنند.

بیش از دو سوم از آن ها که برای محل سکونت شان کرایه می‌دهند، می‌گویند: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ممکن است از آن جا بیرون انداخته شوند. ۷۵ درصد از آن ها گفتند که نمی‌توانند کرایه خانه را در ماه آینده بپردازند و نمی‌توانند به این منظور از کسی پول قرض بگیرند.

به گفته این شورا، وضعیت موجود فقط منحصر به اردن نیست و «به نظر می آید که در کشورهای دیگر جهان نیز آینده تاریکی در انتظار آسیب پذیرترین اقشار باشد.»

 درخواست کمک

 شورای پناهندگان دنمارک می‌خواهد که به ۶.۵ میلیون تن در سراسر جهان کمک کند و به این منظور برای جمع آوری ۷۵ میلیون دالر دست به کار شده است. قرار است از این مبلغ برای محافظت از مهاجران و بی جاشدگان، تامین آب آشامیدنی، تاسیسات بهداشتی، رفع نیازهای اولیه، سازمان دهی کمپ ها و مدیریت آن، بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش خشونت های مسلحانه استفاده شود.

 

در همین زمینه