حدود ۱۸۰ مهاجر طی دو هفته در کشتی روباتینو در مقابل  بندر پالرمو قرنطین شده بودند. عکس از رویترز
حدود ۱۸۰ مهاجر طی دو هفته در کشتی روباتینو در مقابل بندر پالرمو قرنطین شده بودند. عکس از رویترز

مقام‌های ایتالیایی اجازه دادند حدود ۱۸۰ مهاجر که در یک کشتی مسافربری در آب‌های سیسیل قرنطین شده بودند در بندر پالرمو پیاده شوند. تا هنوز روشن نیست که آیا این مهاجران به سایر کشورهای اروپایی پذیرفته خواهند شد یا نه.

روز یکشنبه ۱۹ اپریل ۳۴ مهاجر که توسط کشتی اسپانیایی آیتا ماری از مدیترانه نجات داده شده بودند در کشتی مسافربری روباتینو در مقابل بندر پالرمو قرنطین شدند.

این مهاجران به ۱۴۶ مهاجر دیگر پیوستند که دو روز پیشتر از کشتی آلمانی آلان کردی در کشتی روباتینو جابجا و قرنطین شده بودند.

به گزارش روزنامه ایتایایی اوونیری، آزمایش ویروس کرونا در مورد همه این مهاجران منفی اعلام شد.

به گفته این روزنامه مقام‌های ایتالیایی از این هراس داشتند که نگهداشتن این مهاجران در کشتی بیشتر از مهلت ۱۴روزه قرنطین، زمینه را برای اتهام بازداشت غیرقانونی مهاجران توسط ایتالیا فراهم کند.

قرار است ماتئو سالوینی، وزیر داخله پیشین و راستگرای ایتالیا به اتهام ممانعت از پیاده شدن مهاجران در بنادر این کشور محاکمه گردد.

درآن هنگام ماتئو سالوینی اصرار داشت که قبل از پیاده شدن مهاجران در بنادر این کشور،  کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در مورد پذیرفتن مهاجران توافق کنند.


 

در همین زمینه