یک پناهجو در یکی از کمپ های مهاجران در آلمان موبایل را نگاه می کند.
یک پناهجو در یکی از کمپ های مهاجران در آلمان موبایل را نگاه می کند.

گروهی از مهاجران در آلمان می خواهند با کمک یک سازمان حامی حقوق مدنی از سازمان مهاجرت این کشور به خاطر دسترسی و نظارت بر داده های تیلفون های همراه پناهجویان شکایت کنند. این تصمیم پس از بحران مهاجرت برای شناسایی هویت پناهجویان گرفته شده و در حال حاضر عملی می گردد.

به گزارش روزنامه های گروه رسانه ای فونکه در آلمان که روز سه شنبه نشر شد، وکیلان مدافع گفتند که به نمایندگی از مهاجرانی از افغانستان، سوریه و کامرون شکایاتی را به محکمه های شهرهای هانوفر، برلین و اشتوتگارت ارائه کرده اند.

لئیا بکمن، از سازمان حامی حقوق مدنی (جی اف اف) در مصاحبه با روزنامه های گروه رسانه ای فونکه گفت که اداره مهاجرت و آوارگان آلمان فدرال (بامف) با استفاده از داده های تیلفون های همراه می تواند "اطلاعات جامعی راجع به رفتار مهاجران در شبکه های اجتماعی به دست بیاورد". 

این سازمان حامی حقوق مدنی می گوید که هدفش حمایت از حقوق بشر است و به این منظور از ابزار قانونی استفاده می کند. بکمن گفت: «قانون اساسی آلمان دسترسی دولت به داده های شخصی را محدود کرده است و بامف این حق مهم را نادیده می گیرد». به گفته خانم بکمن، بامف از نرم افزار تحلیلی برای دسترسی به داده ها، ارتباطات، شماره های تیلفون، عکس ها، اپلیکشن ها، آدرس های وب سایت و ایمیل های پناهجویان استفاده کرده است.مهاجران از اداره مهاجرت آلمان به خاطر استفاده از داده های تلفن همراه پناهجویان برای شناسایی هویت شان شکایت می کنند.

اداره مهاجرت آلمان از سال ۲۰۱۷ اجازه دسترسی به داده های تیلفون های موبایل مهاجرانی را دارد که نمی توانند با ارائه پاسپورت یا یک مدرک دیگر هویت شان را ثابت کنند. 

وزارت داخله آلمان فدرال در مصاحبه با روزنامه های گروه رسانه ای فونکه گفت که استفاده از داده های تیلفون همراه پناهجویان "تنها منبع بسیار مهم برای اثبات هویت و شهروندی این افراد به شمار می رود" و افزوده که برای رعایت حقوق فردی پناهجویان و عدم سوءاستفاده از داده های آنان  مقررات سختگیرانه ای در زمینه استفاده  از آن ها تصویب شده است.
 

در همین زمینه