عکس از آرشیف/ پناهجویان و مهاجران در جزیره لیسبوس سوار کشتی می شوند/عکس: Picture-alliance/AP Photo/Michael Varaklas
عکس از آرشیف/ پناهجویان و مهاجران در جزیره لیسبوس سوار کشتی می شوند/عکس: Picture-alliance/AP Photo/Michael Varaklas

مقام های یونان روز چهارشنبه اعلام کردند که مردم محل ممانعت کردند که پناهجویان به یک هوتل انتقال داده شوند. قرار بوده که آن ها از کمپ های پرازدحام در جزایر شرقی بحیره اژه به محل جدید سکونت شان در شمال یونان انتقال داده شوند. اما شهروندان معترض، در هوتلی که قرار بود که این گروه به آن جا انتقال داده شوند، آتش روشن کرده اند.

پولیس یونان گفت، حدود  ۱۵۰ فرد معترض نگذاشتند که چندین بس حامل ۵۷ مهاجر از جزیره لیسبوس به یک هوتل اجاره ای در یک قریه انتقال داده شوند. معترضان در طبقه اول این هوتل آتش روشن کردند.
گفته می‌شود که در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. از زمانی که برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا تعطیلی عمومی در یونان برقرار شده، تجمع بیش از ۱۰ تن ممنوع است و مردم باید از یک دیگر فاصله بگیرند. 

پس از این که مردم محل از نقل مکان این گروه از پناهجویان جلوگیری کردند، بس های حامل آن ها راه یک قریه دیگر را در منطقه پلا در پیش گرفتند. اما آن جا نیز مردم معترض  با قرار دادن موانع در جاده از اسکان آن ها در یک هوتل محلی جلوگیری کردند. سرانجام این مهاجران به یکی از هوتل های شهر تسالونیکی انتقال داده شدند.

در هوتلی که در منطقه شمالی کیلکیس قرار دارد، شمار کمتری از مردم به انتقال  ۲۵۰ پناهجو از جزیره لیسبوس اعتراض کردند. اما مقام های مسئول گفتند که این اعتراضات به سرعت پایان یافته و مهاجران به یک ساختمان محل سکونت پناهجویان انتقال داده شده اند. 

حکومت یونان که وعده داده بود شمار مهاجران را در کمپ های پرازدحام جزایر بحیره اژه کاهش دهد، بخشی از آن ها را به سرزمین اصلی انتقال داده است.
به خاطر محدودیت های ایجاد شده برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا، مهاجرانی که خود را از ساحل ترکیه به یونان می‌رسانند، به کمپ ها انتقال داده نمی‌شوند.
تا به حال هیچ مورد ابتلا به کرونا در کمپ های جزایر یونان گزارش نشده است. اما دو اردوگاه مهاجران که در سرزمین اصلی قرار دارند،  به خاطر ابتلای شماری از ساکنان آن، قرنطینه شده اند.
 

در همین زمینه