عکس از آرشیف/ هزاران پناهجو و مهاجر در اواخر ماه فبروری و اوایل ماه مارچ امسال به مرزهای یونان هجوم بردند.
عکس از آرشیف/ هزاران پناهجو و مهاجر در اواخر ماه فبروری و اوایل ماه مارچ امسال به مرزهای یونان هجوم بردند.

آژانس محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که احتمالاً موج تازه مهاجران از طریق مرزهای ترکیه به این اتحادیه در آینده سرازیر خواهد شد.

روزنامه آلمانی "دی ولت" به نقل از گزارش داخلی فرانتکس یا آژانس محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا نوشته است که گمان می‌رود در آینده، موج تازه از مهاجران و پناهجویان از طریق مرزهای ترکیه وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود. به بیان این آژانس، برطرف شدن محدودیت های مربوط به ویروس کرونا از سوی ترکیه، منتج به این رویداد خواهد شد.

در اواخر ماه فبروری و اوایل مارچ امسال، هزاران پناهجو و مهاجر به مرزهای یونان هجوم بردند. آنان تلاش کردند که وارد قلمرو اتحادیه اروپا شوند، اما با ممانعت نیروهای مرزی یونان روبرو شدند.

این در حالیست که در حال حاضر، میلیون ها مهاجر و پناهجو از کشورهای مختلف در ترکیه به سر می‌برند. بخش بیشتر این افراد را شهروندان سوریه تشکیل می‌دهند که در اردوگاه های نزدیک مرز کشورشان، به سر می‌برند.


 

در همین زمینه