علی ب. مظنون به قتل یک دختر آلمانی توسط نیروهای کردی در عراق بازداشت و به پولیس آلمان تحویل داده شد.
علی ب. مظنون به قتل یک دختر آلمانی توسط نیروهای کردی در عراق بازداشت و به پولیس آلمان تحویل داده شد.

محکمه عالی فدرال آلمان یک پناهجوی عراقی را به تجاوزجنسی و قتل یک دختر ۱۴ ساله مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم کرد. این پناهجو پس از این رویداد به عراق گریخته بود، اما نیروهای کردی وی را بازداشت کرده و به آلمان تسلیم دادند.

محکمه عالی فدرال آلمان در شهر کالسروهه دوسیه علی.ب را مختومه اعلام کرد و وی را به حبس عمری محکوم نمود. قبل از این محکمه ایالتی در شهر ویسبادن وی را متهم کرده بود که سوزانه دانش آموز زیرسن آلمانی را در اپریل ۲۰۱۸ مورد تجاوزجنسی قرار داده و به قتل رسانده است.

این پناهجوی عراقی که آن زمان ۲۱ ساله بود، موفق شد از آلمان همراه با خانواده اش به عراق فرار کند. نیروهای امنیتی کردستان عراق وی را دستگیر کرده و به پولیس فدرال آلمان تسلیم کردند.

متهم در جریان چندین بار محاکمه به قتل سوزانه اعتراف کرد، اما ادعا کرده که رابطه جنسی اش با مقتول با رضایت دوجانبه صورت گرفته بود. اما محکمه ایالتی ثابت کرده بود که وی برای تجاوزجنسی برنامه ریزی کرده بود.علی ب. در سالون محکمه و در کناراش وکلای مدافع اش

محکمه ایالتی این مرد را به دلیل سرقت در هنگام ارتکاب و شدت جرم تحت نظارت قرار داده بود. این رویداد در "کورپارک" شهر ویسبادن رخ داده بود.

متهم در جریان محاکمه اش شکایت کرده بود که بازداشت و استرادادش توسط نیروهای کردی غیرقانونی بوده است؛ اما محکمه فدرال شکایت را رد کرده و این روند را قانونی خواند. علاوه براین محکمه حکم را اجرایی و غیرقابل تغییر اعلام نمود.

علی ب. در سال ۲۰۱۹ به خاطر تجاوزجنسی به یک کودک ۱۱ ساله در اردوگاه پناهجویان نیز در محکمه ایالتی ویسبادن مجرم شناخته شد و به هفت و نیم سال زندان محکوم گردید. در محکمه عالی فدرال هنوز در مورد این اتهام وی بررسی و تصمیمی گرفته نشده است.

 

در همین زمینه