روند انتقال گروهی از مهاجران زیرسن بدون سرپرست افغان و سوریایی از یونان به آلمان. سن و سال این مهاجران در پارلمان آلمان بحث برانگیز شده است.
روند انتقال گروهی از مهاجران زیرسن بدون سرپرست افغان و سوریایی از یونان به آلمان. سن و سال این مهاجران در پارلمان آلمان بحث برانگیز شده است.

وزارت خارجه پرتگال اعلام کرده که این کشور ۵۰۰ مهاجر زیرسن بدون همراه را از کمپ های مهاجران در جزیره های یونانی می پذیرد. قرار است پس از لغو ممنوعیت سفر به دلیل بحران کرونا، روند انتقال این کودکان پناهجو آغاز گردد.

آگوستا سانتوس سیلوا، وزیر خارجه پرتگال روز سه شنبه گفت که کشورش در نظر دارد از میان ۵۲۰۰ مهاجر زیرسن بدون همراه که در جزیره های یونانی در وضع بدی زندگی می کنند، ۵۰۰ را بپذیرد: «تصمیم برای پذیرش ۵۰۰ پناهجوی بی سرپرست از میان بیش از پنج هزار تنی که در وضعی ناگوار در جزیره های حاشیه دریای اژه زندگی می کنند، همچنان باقی می ماند و همین که محدودیت های سفر به خاطر پاندمی کرونا برداشته شود، روند انتقال شان آغاز می گردد».

به نقل از روزنامه محلی "لوسا"، وزیر خارجه پرتگال این اظهارات را به یک کمیته پارلمانی این کشور کرده است. روز گذشته ایزابل سانتوس، نماینده حزب سوسیالیست پرتگال در پارلمان اروپا نیز گفته بود قرار است ۶۰ مهاجر زیرسن بدون همراه در هفته های پیش رو از یونان به پرتگال منتقل شوند.

جزئیات بیشتر: پرتگال ۶۰ مهاجر زیرسن بدون همراه را از کمپ های یونان می پذیرد

خبرگزاری رویترز نوشته که بیشتر کودکان مهاجر بدون همراهی که در جزیره های یونانی زندگی می کنند از افغانستان، سوریه، عراق و افریقایی می باشند. ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا، سویس و بریتانیا ابراز آمادگی کرده اند که براساس طرحی داوطلبانه ۱۶۰۰ کودک مهاجر بدون همراه و در معرض خطر را از جزیره های یونان بپذیرند.

شیوع جهانی ویروس کرونا باعث شده که روند انتقال این کودکان با مشکل روبرو گردد، اما با آنهم قبل از این گروه هایی از آنان به لوکسامبورگ، آلمان و بریتانیا منتقل گردیده اند.

 

در همین زمینه