نشان فرانتکس بر بازوی یکی از ماموران این آژانس/عکس: DW/E. Elezi
نشان فرانتکس بر بازوی یکی از ماموران این آژانس/عکس: DW/E. Elezi

به گزارش آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکس)، در ماه اپریل میزان عبور غیرمجاز از مرزها در مسیرهای اصلی مهاجرت در مقایسه با ماه قبل از آن، ۸۵ درصد کاهش یافته است. فرانتکس دلیل این کاهش چشم گیر را بیماری همه گیر کرونا می داند.


آنگونه که آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکس) روز سه شنبه در وارسا اعلام کرد، در ماه اپریل مجموعا ۹۰۰ مورد عبور غیرمجاز از مرزها  ثبت شده است. از سال ۲۰۰۹ تا به حال که ثبت این آمار آغاز شد، میزان عبور غیر مجاز از مرزها اینقدر پایین نبوده است. 

به گزارش فرانتکس دلیل این کاهش چشم گیر، بیماری همه گیر کرونا است که در نتیجه آن ادارات ملی موارد عبور غیر مجاز از مرزهای کشورشان را با تاخیر به فرانتکس اعلام کرده اند. 
 
براساس گزارش فرانتکس، از نظر کاهش موارد عبور غیرمجاز از مرزها، بخش شرقی بحیره مدیترانه (مسیر ترکیه و یونان) در جایگاه نخست قرار دارد و در این جا ۴۰ مورد ثبت شده است که در مقایسه با ماه مارچ موارد عبور غیرمجاز از مرزها۹۹  درصد کاهش یافته است.
 
در چهار  ماه نخست سال روان در این مسیر بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد عبور غیرقانونی از مرز ثبت شده است. در مقایسه با همین دوره در سال گذشته، این میزان ۱۸ درصد کاهش یافته است. بیشتر مهاجرانی که از این مسیر استفاده می کنند، از افغانستان هستند.
  
فرانتکس در مسیر بالقان غربی کمتر از ۱۰۰ مورد عبور غیرمجاز از مرزها را ثبت کرد که در مقایسه با یک ماه قبل از آن ۹۴ درصد کاهش یافته است. 
در بخش مرکزی بحیره مدیترانه که به مالتا و ایتالیا منتهی می شود، شمار پناهجویان به وضوح کاهش یافته است و ۲۵۰ مورد عبور غیرمجاز از مرز ثبت شد که ۲۹ مورد کمتر از ماه مارچ بوده است.
 

در همین زمینه