عکس آرشیف: خیمه‌های مهاجران در کاله. عکس از مهدی شبیل
عکس آرشیف: خیمه‌های مهاجران در کاله. عکس از مهدی شبیل

پولیس فرانسه روز سه شنبه ۱۲ می حدود یک صد تن از مهاجران را از کمپ‌های خود سرانه شان در کاله به مراکز مهاجران در منطقه انتقال داد. سازمان‌های خیریه می‌گویند طی یک ماه اخیر ورود مهاجران به کاله افزایش یافته است.

بر اساس خبرنامه پولیس، با تکیه بر احکام صادر شده از سوی دادگاه بولوین-سور-مر، حدود ۱۷۰ خیمه مهاجران از دو محل نزدیک به کمپ پیشین جنگل برچیده شد و مهاجران به سه مرکز پذیرایی در منطقه انتقال یافتند.

به گفته پولیس حضور این مهاجران به «مشکلات امنیتی، بهداشتی و سر وصدا» برای ساکنان محل دامن زده بود.

عملیات انتقال مهاجران در آرامش انجام شد اما پولیس ۱۲ مهاجر غیرقانونی را بازداشت کرد.

به گفته اداره پولیس، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مهاجر در کاله زندگی می‌کنند اما سازمان‌های خیریه این رقم را حدود یک هزار تن ذکر می‌کنند.

بیشتر این مهاجران از افغانستان، ایران، سودان و اریتره هستند و می‌خواهند با عبور از کانال مانش به انگلستان بروند.

با اعلام قرنطین عمومی، پولیس چندین بار گروههایی از مهاجران را به سرپناه انتقال داد اما سازمان‌های خیریه می‌گویند در هفته‌های اخیر تعداد مهاجران در کاله افزایش یافته است.

فرانسوا گنوک، رئیس انجمن مسافرخانه مهاجران به خبرگزاری فرانسه گفت که «عبور موفقانه تعداد زیادی مهاجران از کانال مانش» به مقصد انگلستان یکی از دلایل افزایش مهاجران در کاله است.

در همین زمینه: از آغاز سال بیش از ۱۰۰۰ مهاجر از کانال مانش نجات داده شده‌اند

او درباره عملیات جدید انتقال مهاجران به سرپناه‌ها گفت که معلوم نیست این اقدام با هدف بهداشتی صورت گرفته یا اینکه پولیس می‌خواهد از امنیت ساکنان محل اطمینان بدهد.

خبرگزاری فرانسه می‌گوید روز دوشنبه چندین تن از این ساکنان در برابر اداره پولیس تجمع و به حضور مهاجران در منطقه اعتراض کردند.

 

در همین زمینه