در ایتالیا اغلب مهاجران بدون سند و مدرک در بخش برداشت حاصلات کشاورزی کار می کنند
در ایتالیا اغلب مهاجران بدون سند و مدرک در بخش برداشت حاصلات کشاورزی کار می کنند

با توجه به بحران کرونا، ایتالیا می خواهد برای کارگران مهاجر که به صورت غیر قانونی در بخش برداشت محصولات کشاورزی در این کشور کار می کنند، اجازه اقامت موقت را اعطا کند.

جوزپه كونته، نخست وزیر ایتالیا روز چهارشنبه گفت که “این اقدام در نظر گرفته شده است تا از کارگران مهاجر که به صورت غیر قانونی در کشور کار می کنند، جلوگیری گردد و در عین حال اطمینان حاصل شود كه از این كارگران مراقبت های صحی مناسب صورت می گیرد."

گفته می شود که این مقرره به هدف تضمین مراقبت های بهداشتی کارگران مهاجر در یک "سطح مناسب" که در بخش برداشت حاصلات کشاورزی کار می کنند، تصویب شده است. شرط لازم برای اجازه اقامت و کار در ایتالیا این است که متقاضیان ثابت کنند که تجربه کار در بخش کشاورزی و یا در کارهای خدماتی در خانه ها به عنوان خدمتکار را دارند.

هر تابستان هزاران کارگر مهاجر از افریقا، بلغاریا و رومانیا برای کمک در بخش برداشت میوه و سبزیجات به ایتالیا می آیند. این کارگران فصلی غالباً با وجود ساعات کار زیاد، دستمزد بسیار پائین و ناچیزی به دست می آورند و در اردوگاه ها با شرایط بهداشتی نامناسب سرپناه داده می شوند. بسیاری از آنها توسط باندهای مافیایی مورد سوء استفاده قرار می گیرند. در این مقرره اقدامات بهداشتی فوری برای اسکان کارگران خارجی نیز تعیین شده است.

ترزا بلانوا، وزیر زراعت ایتالیا، روز چهارشنبه گفت که این توافق یک "پیروزی برای حفظ کرامت و احترام بسیاری از کارگران مهاجری است که در شرایط بسیار دشوار زندگی می کردند."

این مقرره باید بالای کارگران مهاجر که در بخش برداشت محصولات کشاورزی، کسانی که در خانه ها در بخش خدماتی و یا در بخش مراقبت های صحی فعال اند نیز اعمال شود و از بهره برداری و سوءاستفاده آنها جلوگیری گردد.

این مقرره ضروری نیز بود زیرا این کشور به دلیل بحران کرونا به کارگران فصلی، به عنوان مثال از رومانیا یا بلغاریا نیاز دارد.

طبق گزارش رسانه ها، افرادی که قبلاً در سال ۲۰۱۹ در بخش کشاورزی کار می کردند، ابتدا باید به مدت شش ماه مجوز کار و اقامت را دریافت کنند. در جنوب ایتالیا، اغلب مهاجران بدون سند و مدرک، برای برداشت حاصلات مثلا برای برداشت حاصلات بادنجان رومی یا مالته، لیمو و امثال این میوه ها کار می کنند.

 

در همین زمینه

Webpack App