دو پناهجوی افغان به اتهام تخریب اموال، حمله کردن و شرکت در شورش مقصر شناخته شدند.
دو پناهجوی افغان به اتهام تخریب اموال، حمله کردن و شرکت در شورش مقصر شناخته شدند.

مقام های یونان گفته اند که دو مهاجر افغان به دلیل شرکت در شورشی در یک بازداشتگاه مهاجران هر یک به شش سال و نه ماه حبس محکوم شده اند. در این بازداشتگاه در نزدیکی مرز ترکیه حدود ۱۵۰ مهاجر زیر سن بدون سرپرست به سر می برند.

این دو مرد ۲۲ و ۲۳ ساله روز پنج شنبه از سوی محکمه ای در یونان به اتهام های تخریب اموال، حمله کردن و شرکت در شورش خشونتبار مقصر شناخته شدند. این دو مهاجر افغان برعلاوه مجازات حبس هر یک به پرداخت ۱۳۷۵ یورو جریمه نقدی نیز محکوم شدند.

در نتیجه شورش در این بازداشتگاه مهاجران در اوایل این هفته مجموعا ۲۶ مهاجر که همه افغان هستند بازداشت گردیده اند. مسئولان این مرکز گفته اند که این مهاجران با وسایل آشپزخانه پولیس را هدف قرار داده و باعث خرابی جدی اموال شده اند.

مهاجران بازداشت شده زیر سن ۱۸ ساله بعداً به صورت جداگانه محاکمه می شوند.

با وجود شکایت های مداوم سازمان های حقوق بشری، یونان به بازداشت مهاجران زیر سن ادامه می دهد. حکومت یونان گفته است که تلاش های خود برای انتقال مهاجران زیر سن به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را تشدید می بخشد.

فعلاً در این بازداشتگاه مهاجران حدود ۲۵۰ تن به سر می برند. این ها کسانی اند که در ماه گذشته توانسته اند خود را از مسیر زمینی از ترکیه به یونان برسانند.

Af/si (AP, dpa)

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه