عکس آرشیف از خبرگزاری رویترز: یک قایق مهاجران در نزدیکی جزیره لیسبوس
عکس آرشیف از خبرگزاری رویترز: یک قایق مهاجران در نزدیکی جزیره لیسبوس

یک گروه از مهاجران روز یکشنبه وارد یکی از جزیر جزیره لیسبوس شدند. این مهاجران که تعدادی از آن‌ها افغان هستند، بلافاصله مورد آزمایش ویروس کرونا قرار گرفتند و قرار است برای دو هفته قرنطین شوند.

به گزارش روزنامه گریس سیتی تایمز، یک کشتی حامل ۳۶ مهاجر روز یکشنبه ۱۷ می وارد سواحل تسونا در شمال غرب جزیره لیسبوس شدند. بنابر گزارشها، این مهاجران فغان و افریقایی هستند.

هنگام ورود به ساحل، مقام‌های بهداشتی یونان این مهاجران را تحت آزمایش ویروس کرونا قرار دادند.

قرار است مهاجران سپس به منطقه مگالا ترما در شمال لیسبوس فرستاده شوند تا برای ۱۴ روز تحت قرنطین قرار بگیرند.

حدود ۷۰ مهاجر که به روزهای ۶ و ۱۰ می وارد جزیره لیسبوس شده بودند نیز تحت قرنطین قرار گرفته بودند. از این جمله آزمایش دوتن از مهاجران مثبت اعلام شده بود.

حکومت یونان حکومت یونان سختگیری‌های مربوط به قرنطین عمومی در این کشور را کاهش داده اما دوره قرنطین در کمپ‌های مهاجران را تا ۲۱ می تمدید کرده است.

 

در همین زمینه