کنترول مرزی میان آلمان و اتریش
کنترول مرزی میان آلمان و اتریش

چهار مهاجر جوان افغان از میان بار یک لاری کشف شدند که مقصدش آلمان بود. پولیس اتریش گفته که این پناهجویان در صربستان پنهانی به این لاری بالا شده بودند.

پولیس اتریش روز دوشنبه گزارش داده که مردم منطقه فورآلبرگ، صداهایی را از داخل بار یک لاری شنیدند و به پولیس اطلاع دادند.

خبرگزاری آلمان نوشته که یکی از این مردان مهاجر توانسته هویتش را با ارائه یک پاسپورت مشخص سازد، اما سه تن دیگر هیچ اسنادی به همراه نداشته اند و ادعا می کنند مهاجرانی از افغانستان می باشند.

به گفته مقام های اتریش، این چهار مرد در اتریش درخواست پناهندگی ارائه کرده اند. اتریش به خاطر بحران کرونا و برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس، مرزهایش را به شدت حفاظت و نظارت می کند.

آژانس حفاطت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا یا "فرانتکس" اخیرا گرازش داده که به خاطر کنترول شدید مرزی به دلیل پاندمی کرونا، عبور غیرقاونی از مرزهای این اتحادیه کاهش چشمگیری داشته است.

فرانتکس: در نتیجه شیوع ویروس کرونا عبور غیرمجاز از مرزها بسیار کاهش یافته است

براساس آمار آژانس مهاجرت اتحادیه اروپا، در چهار ماه ابتدایی سال جاری میلادی و مخصوصا در ماه های مارچ و اپریل، شمار درخواست های پناهندگی در این بلوک برای اولین بار ۲۹ درصد کاهش یافته است.

اتحادیه اروپا: درخواست های پناهندگی در دوران کرونا کاهش یافته است


 

 


 

در همین زمینه