عکس آرشیف از تظاهرات گروهی از راستگرایان افراطی در آلمان
عکس آرشیف از تظاهرات گروهی از راستگرایان افراطی در آلمان

حدود ۲۰ جوان بر چهار تن از پناهجویان در یک پارک شهر براندنبورگ آلمان حمله کردند. دو پناهجو موفق به فرار شده اند، اما دو تن دیگرشان براثر لت و کوب زخمی گردیده و به شفاخانه منتقل گردیده اند.

پولیس در شهر براندنبورگ آلمان گزارش داده ۱۵ تا ۲۰ جوان در پارک شهری گوبنر دور چهار پناهجو حلقه زده و به آنان ناسزا گفته اند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از پولیس نوشته که برخی از مهاجمان نقاب داشته اند. 

دو تن از باشندگان اقامتگاه مهاجران که در نزدیکی محل رویداد موقعیت دارد، توانسته اند فرار کنند.

به گفته پولیس مهاجمان دو تن دیگر را به شدت لت و کوب کردند که در نتیجه به شفاخانه منتقل گردیده و در بخش عاجل تحت درمان قرار گرفتند.

 تحقیقات پولیس نشان می دهد که این دو جوان پناهجو علاوه بر لت و کوب، مورد تحقیر و توهین و دشنام های نژادپرستانه قرار گرفته اند.

یکی از قربانیان نوجوان پناهجوی ۱۶ ساله از غنا بوده و دیگری پناهجویی ۱۹ ساله از مراکش می باشد.

در مورد هویت مهاجمان و دو پناهجویی که موفق به فرار شده اند چیزی گفته نشده است.

پولیس این شهر گفته جستجو برای شناسایی و بازداشت مهاجمان جریان دارد.

 همزمان با شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت های اجتماعی، نگرانی در این مورد افزایش یافته که گروه های راستگرا علیه پناهجویان شایعه پراکنی می کنند.

نه تنها در آلمان، بلکه در برخی دیگر کشورهای اروپایی نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا در اردوگاه های پناهجویان بیشتر شده است، برخی باشندگان محلی با پناهجویان به عنوان ناقلان ویروس و بیماری برخورد می کنند.

 

در همین زمینه