فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان.  عکس از رویترز
فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان. عکس از رویترز

فیلیپو گراندی کمیسارعالی پناهجویان سازمان ملل متحد، بار دیگر از مقامات کشور های اروپایی خواسته است تا با وجود پاندمی کرونا، وطیفه رسیدگی به پناهجویان را کنار نگذارند. او نجات پناجویان از آب ها را یک وجیبه بشری عنوان کرده است.

به گفته فیلیپو گراندی کمیسار عالی پناهجویان سازمان ملل متحد، اروپا نباید از وظیفه نجات پناهجویان حتی در بحران کرونا غافل بماند. گراندی در یک کنفرانس مطبوعاتی ویدیویی روز چهارشنبه در روم گفت که می توان از سلامت عمومی و پناهجویان همزمان محافظت کرد. رئیس کمیساریای عالی پناهجویان ملل متحد نجات در آب ها را یک وجیبه بشری عنوان کرده است. ما نباید اجازه دهیم ترس و عدم مدارا و همدیگر پذیری، احترام به حقوق بشر را تهدید کند. 

گراندی همچنین گفت که ۷۰ میلیون انسان که این رقم بیشتر از هر زمان دیگریست، در حال فرار هستند. پاندمی کرونا منجر به وخامت بیشتر این وضعیت در جهان گردیده است. از هر ده پناهجو، ۹ تن آنها  در کشورهایی با ساختارهای بهداشتی بسیار ضعیف زندگی می کردند. این کمیسار عالی سازمان ملل متحد از یک خطر "بسیار واقعی" و توسعه فاجعه انسانی سخن گفته است. او می گوید که تأثیرات اجتماعی و اقتصادی پاندمی کرونا برای کسانی که در شرایط بسیار ناگوار اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند، بیشتر از همه قابل لمس است. 

گراندی اظهار داشت كه اقداماتی که حق پناهندگی را محدود می کند و به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و حمایت از بهداشت عمومی اعمال می شوند، باید "موجه و موقت" باشد. او گفته است که نباید در برابر کسانی که به جستجوی حفاظت اند، بی تفاوت ماند. او به گزارش اخیر سازمان "Jesuiten-Flüchtlingsdienstes " که یک سازمان بین‌المللی کلیسای کاتولیک است که به پناهندگان، افرادی که مجبور به مهاجرت شده‌اند و پناهجویان کمک می‌کند، اشاره کرد. کمک های این سازمان در سطح ملی و منطقه ای است. این سازمان در نوامبر سال ۱۹۸۰ با عنوان انجمن مسیح تأسیس شد و در ۱۹ مارچ ۲۰۰۰ به عنوان یک بنیاد خیریه در شهر والتیکان به ثبت رسید

کامیلو ریپامونتی رئیس این سازمان کلیسای کاتولیک در ایتالیا نیز گفته است که قانون مهاجرت ایتالیا "به روز نشده" است. او گفته است که سازمان شان بار ها در جریان ماه های گذشته از مقامات ایتالیا خواسته است تا از یک وضعیت اضطراری خارج شده و باید به مرحله برنامه ریزی پا گذارند و به صورت ساختاری با مساله پناهجویی برخورد صورت گیرد. ریپامونتی گفت: "وضعیت اضطراری واقعی، آمدن افرادی نیست که به ما پناه می آورند بلکه عدم رسیدگی به وضعیت شمار زیادی از انسان هاست که ما آنها را به حالت خودشان تنها رها کرده ایم."

 

 

در همین زمینه