از آغاز قرنطین تا حالا حدود صد مهاجر به ایتالیا بازگردانده شده‌اند. عکس از انسا
از آغاز قرنطین تا حالا حدود صد مهاجر به ایتالیا بازگردانده شده‌اند. عکس از انسا

یک زن مهاجر با کودک پنج ساله‌اش بدون اینکه بتواند در فرانسه درخواست پناهندگی بدهد از مرز این کشور به ایتالیا بازگشت داده شد. نهادهای مدافع مهاجران آن را نقض حقوق پناهندگی می دانند.

 یک زن مهاجر از کشور های افریقای مرکزی با کودک پنج ساله‌اش در ۱۴ ماه می در ایستگاه قطار مانتون در منطقه الپ ماریتیم توسط نیروهای مرزی فرانسه به کمیساریای پلیس آورده شدند و پس از آن به ایتالیا بازگشت داده شدند.  این مهاجر می‌خواست دز فرانسه درخواست پناهندگی بدهد اما پلیس فرانسه او را به ایتالیا فرستادند. نهاد های دفاع از حقوق مهاجران این اقدام پلیس را نقض حق پناهندگی می‌دانند.

لولا شولمان مسئول دفتر مهاجران عفو بین الملل به مهاجر نیوز گفت: «این خانم برای آن‌ها گفته بود که می‌خواهد در فرانسه درخواست پناهندگی بدهد.» لولا شولمان همچنان افزود: «پسر این خانم یک هفته پیش در شفاخانه عملیات شده است و تیوبی رااز مری او به معده‌اش وصل کرده‌ اند.»

لور پلن عضو نهاد ملی کمک مرز ها به مهاجران به مهاجرنیوز گفت: «به گفته شاهدان عینی هنگام کنترل یکی از پلیس ها به همکارانش گفته بود که کودک را به شفاخانه انتقال بدهند اما برعکس آن‌ها مادر و کودک را به ایتالیا بازگشت دادند.»

هر دو نهاد نامبرده در بیانیه ایی گفتند: « با وجود مشکل صحی کودک، مقامات مرزی فرانسه به مادر و کودکش کمک نکردند و آن‌ها را بدون خوراک و ضرورت‌های اولیه در دها کیلومتر فاصله به شهر ونتیمیل ایتالیا بازگشت دادند.» 

از سوی دیگر صلیب سرخ شهر وانتیمیل بسته است و هیچ مهاجر جدید را نمی پذیرد، زیرا چندی قبل یکی از مهاجران این مرکز به اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باخته بود و این مرکز در قرنطین به سر می‌برد. 

در نتیجه مادر و کودکش بی سرپناه هستند. این خانم در ایتالیا کسی را نمی‌شناسد و برای همین می‌خواست در نزد نزدیکانش در فرانسه بماند تا اینکه در خواست پناهدگی اش مورد ارزیابی قرار گیرد.

«حق پناهندگی در فرانسه رعایت نشده است»

در مواجه با نقض حق پناهندگی، خانواده این خانم در دادگاهی در نیس درخواست امتناع بازگشت او را داده بودند اما به تاریخ ۲۰ ماه می این درخواست از سوی دادگاه رد شد. 

لولا شولمان می‌گوید: «دادگاه به دلیل اینکه امتناع از ورود نقض قانون پناهندگی نیست، درخواست او را رد کرده است. این چگونه عدالت است؟ در حالیکه از ابتدای سال همین دادگاه 11 قضیه مشابه را به گونه مثبت اتخاذ کرده است.»

 لور پلن می‌گوید: «ما از این تصمیم دادگاه سرخورده شده ایم. قانون حق پناهندگی در فرانسه رعایت نشده است. خانواده این مادر و کودک اعلام کردند که در برابر این تصمیم دادگاه در شورای ایالتی درخواست تجدید نظر می کنند. از ابتدای قرنتین 17 مارچ به اینسو، در فرانسه بیش از صد ها مهاجر به ایتالیا بازگشت داده شدند.»

 لولا شولمان هم چنان می‌گوید: «بازگشت اجباری مهاجران درکشور های دیگر در شرایط فعلی متأسفانه ادامه دارد اما قضیه این خانم استثسنایی است. کودک او مریض است و تداوی اش اینجا ادامه داشت... او یک زن تنهاست. بنابر تائید نهاد های غیر دولتی، او باید مورد حمایت قرار می‌گرفت.»

 

در همین زمینه