توزیع مواد غذایی از سوی سازمان ابرژ دو میگران برای مهاجران در کاله، ٦ مارچ ٢٠١٨. عکس از سازمان اوبرژ دو میگران
توزیع مواد غذایی از سوی سازمان ابرژ دو میگران برای مهاجران در کاله، ٦ مارچ ٢٠١٨. عکس از سازمان اوبرژ دو میگران

تعدادی از فعالان حقوق مهاجران در مرز میان فرانسه و انگلیس از سوی پلیس بازداشت شدند. نهاد امنستی انترناسیونال به روز چهارشنبه از بازداشت این فعالان توسط پلیس فرانسه خبرداد.

سازمان امنستی انترناسیونال به روز چهارشنبه ۲۰ ماه می در اعلامیه ای گفت تعدادی از فعالان حقوق مهاجران که برای کمک مهاجران در مرز میان فرانسه و انگلیس آمده بودند از سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفته و بازداشت شدند. این سازمان از رفتار های سو استفاده پلیس در هنگام قرنطین هشدار داد.

چند تن از  مدافعان حقوق مهاجران از شمال فرانسه ادعا می کنند که در ماه های اخیر از سوی پلیس بدون هیچ دلیلی قانونی بازداشت اند.

در همین مورد: پولیس فرانسه دهها مهاجر را ازخیمه‌ها به سرپناها انتقال داد‌.

بر اساس گفته سازمان دیده بان حقوق بشر، در کاله و گراند سینت ، بیش از ٨٠٠ و ٦٠٠ مهاجر آواره و بیجا هنوز در کمپ ها در شرایط دشوار زندگی می کنند.

سازمان امنستی انترناسیونال می گوید «فعالان برای کمک در کنار مهاجران بی سرپناه رفته بودند، با آنکه آنها برگه ی رفت و آمد در هنگام قرنطین را با خود داشتند اما باز هم از سوی پلیس بازداشت شدند. مقامات فرانسوی نباید به بهانه محدودیت های اعمال شده به خاطر قرنطین از کمک فعالان حقوق انسانی برای مهاجران جلوگیری کنند.»

این سازمان همچنان می گوید : در جریان تخلیه یکی از کمپ های مهاجران در ۲۴ ماه اپریل، چهار تن از فعالان سازمان اتوپیدیا ٥٦ توسط پلیس گرفتار شدند. آنها در حال مستند سازی جریان تخلیه کمپ بودند. 

فرانسوا گنوک سخنگوی سازمان اوبرژدومیگران به مهاجر نیوز گفت: سازمان اتوپیدیا ٥٦ ییگانه نهادیست که  در جریان شب از از کمپ ها دیدار می کند. او همچنان افزود دو تیم از انجمن جمع آوری کمک به مهاجران که از پاییز سال ٢٠١٩ با ما همکاری می کنند، نیز هنگام عزیمت به کاله از سوی مقامات جریمه شدند در حالی که آنها برگه اجازه نامه رفت و آمد را با خود داشتند.

 او همچنان افزود: « پلیس فرانسه می گوید که سازمان اوبرژ دو میگران یک سازمان رسمی نیست. چگونه یک سازمان رسمی نیست؟ آیا سازمان های خیریه دشمنان فرانسه است؟ نخیر این یک دید تعصب گرا است در برابر سازمان های غیر دولتی.»

وی در مورد برخورد اخیر پلیس در شمال فرانسه در برابر سازمان های خیریه می گوید: «پلیس از حضور داوطلبان برای کمک به مهاجران راضی نیست و نه از فیلم برداری و مستند سازی تخلیه کمپ ها. داوطلبان از طرف هیچ کسی قدر دانی نمی شوند، نه پلیس، نه شهرداری و نه مردم. آنها فکر می کنند مهاجران به خاطر حمایت ما اینجا آمده اند.»

از ماه مارچ تا اپریل، سازمان های خیریه بیش از١٩٢تخلیه کمپ ها را در گراند سینت و کاله ثبت کرده اند. 

به گفته امنستی انترناسیونال مهاجران بی جا شده در این دو شهر در وضعیت دشوار و بدون هیچ حفاظتی در برابر ویروس کرونا زندگی می کنند.
 

در همین زمینه