عکس از آرشیف/اواخر سال ۲۰۱۸، مرکز انکر در شهر بامبرگ،/عکس: InfoMigrants/M. MacGregor
عکس از آرشیف/اواخر سال ۲۰۱۸، مرکز انکر در شهر بامبرگ،/عکس: InfoMigrants/M. MacGregor

بر اساس یک گزارش در آلمان موارد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در کمپ ها رو به افزایش است. در شهر رگنسبورگ شمار مبتلایان در یک مرکز انکر از مرز تعیین شده ۵۰ مورد ابتلا در قبال ۱۰۰ هزار تن فراتر رفت.

درهفته نامه آلمانی «سایت» به نقل از یک کار تحقیقاتی دانشگاه بیلیفلد آمده است که سرعت گسترش ویروس کرونا در کمپ های پناهجویان رو به افزایش است.

بایرن یکی از ایالاتی است که میزان ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در کمپ های پناهجویان در آن جا بسیار بالا گزارش شده است. در این ایالت در هر کدام از مراکز موسوم به انکر بیش از یکهزار پناهجو زندگی می کنند. انکر به مراکزی گفته می‌شود که پناهجویان، از زمان رسیدن به آلمان تا پایان یافتن بررسی پرونده شان، در آن ها نگه داری می‌شوند.

به گزارش وزارت داخله بایرن، در این ایالت تا به حال بیش از ۱۴۸۶ تن در کمپ های پناهجویان به کرونا مبتلا شده اند.

بر این اساس، در حال حاضر حدود ۲۰ کمپ در قرنطین قرار گرفته اند. در شهر رگنسبورگ که بخشی از ایالت بایرن است، شمار مهاجران ساکن یک مرکز انکر که نتیجه آزمایش ابتلای آن ها به بیماری کووید ۱۹ مثبت بود، آنقدر زیاد بود که از مرز تعیین شده ۵۰ مورد ابتلا در قبال هر ۱۰۰ هزار تن فراتر رفته است.

به گزارش اداره ایالتی صحت، ساکنان شهر رگنسبورگ نباید به این خاطر نگران باشند، چون محدوده این بیماری مشخص است.

به گزارش بانک داده های اطلاعاتی بنیاد رابرت کُخ، رگنسبورگ تنها شهری است که موارد ابتلا به ویروس کرونا از مرز تعیین شده ۵۰ مورد ابتلا در قبال هر ۱۰۰ هزار تن طی هفت روز اخیر فراتر می‌رود.

اما از آن جایی که تا زمان ثبوت ابتلا به بیماری کووید ۱۹ و اعلام رسمی آن مدتی می‌گذرد، ممکن است که آمار واقعی متفاوت باشد.

به گزارش مقام های ناحیه ماینتز بینگن در شهر ماینتز، نتیجه آزمایش کرونای ۳۵ ساکن یک کمپ مثبت اعلام شده است. این اردوگاه از تاریخ ۱۹ ماه می در قرنطین قرار دارد.

افزون بر ایالت راینلند فالتس، تعداد موارد تایید شده در براندنبورگ نیز در مقایسه با گذشته اندکی بیشتر افزایش یافته است.

به گزارش بنیاد رابرت کخ، تا به حال ۸۳۴۹ تن که ابتلای آن ها به بیماری کووید ۱۹ ثابت شده بود، جان باخته اند. به این ترتیب تعداد قربانیان این بیماری در طول ۲۴ ساعت به ۴۷ تن افزایش یافت.

بر اساس ارزیابی بنیاد رابرت کخ ۱۶۲ هزار و ۸۰۰ تن بهبود یافته اند که به این ترتیب، شمار آن ها ۸۰۰ تن بیشتر از یک روز قبل است.

 

در همین زمینه