مرز میان سلوانیا و کرواسیا
مرز میان سلوانیا و کرواسیا

همزمان با کاهش تدریجی محدودیت ها در شماری از کشورهای شرق اروپا، مهاجران تلاش می‌کنند که وارد قلمرو اتحادیه اروپا شوند. مقام های کرواسیایی روند دور کردن درختان و پاک کاری جنگلات را برای جلوگیری بهتر از ورود مهاجران به این کشور آغاز کرده اند. در این ویدیو بنگرید. 

در همین زمینه