پولیس روز پنجشنبه ۲۸ می یک کمپ مهاجران را که یک روز پیشتر در امتداد کانال دو له ویلت ایجاد شده بود تخلیه کرد. عکس از یوتوپیا ۵۶.
پولیس روز پنجشنبه ۲۸ می یک کمپ مهاجران را که یک روز پیشتر در امتداد کانال دو له ویلت ایجاد شده بود تخلیه کرد. عکس از یوتوپیا ۵۶.

صبح روز پنجشنبه ۲۸ می پولیس منطقه ایل دو فرانس خیمه‌های مهاجران در امتداد کانال دو له ویلت در شمال پاریس را جمع آوری کرد و حدود ۸۰ مهاجر ساکن این خیمه‌ها را به سرپناه‌ها انتقال داد. این اولین بار است که پولیس با چنین سرعتی مهاجران را از یک کمپ تازه ایجاد شده در سرپناه‌ها جابجا می‌کند.

یک منبع پولیس به خبرگزاری فرانسه گفت که بعد از جمع آوری خیمه‌ها ۸۰ مهاجر، شامل زنان تنها و خانواده‌ها با کودکان شان، در بس‌ها، به هوتل‌ها و مراکز پذیرایی از مهاجران در پاریس، انتقال داده شدند.

سازمان یوتوپیا ۵۶ که در ایجاد این کمپ به مهاجران بی سرپناه کمک کرده بود از اقدام پولیس برای انتقال مهاجران به سرپناه‌ها استقبال کرد اما گفت که مسئولان مهاجران را مدت کمی در سرپناه‌های موقتی جابجا و سپس دوباره در جاده‌ها رها می‌کنند.

در همین زمینه:  مهاجران بی سرپناه در شمال پاریس یک کمپ خودسرانه ایجاد کردند 

فلوران بویه، هماهنگ کننده یوتوپیا ۵۶ گفت که انجمن روزانه با مسئولان در تماس است و مشکل بی سرپناهی مهاجران را به آن‌ها اطلاع می‌دهد اما معمولا پاسخ می‌گیرد که راه حلی برای مهاجران وجود ندارد.

او از این موضوع که تنها یک روز بعد از ایجاد کمپ کانال دو له ویلت مقام‌ها می‌گویند هنوز هم برای مهاجران سرپناه در اختیار دارند اظهار تعجب کرد و این رفتار متناقض را «شرم آور» خواند.

سازمان یوتوپیا ۵۶ که در ایجاد این کمپ با مهاجران کمک کرده بود در نظر داشت با این اقدام توجه رسانه‌ها و مسئولان را به مشکل جدی بی سرپناهی دهها مهاجر در شمال شرق پایتخت جلب کند.   

پییر هانری، مدیر عمومی سازمان فرانسه سرزمین پناهندگی که بر عملیات برچیدن کمپ مهاجران نظارت می‌کرد به مهاجر نیوز گفت هنوز هم حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ مهاجر بی سرپناه در شمال شرق پاریس به سر می‌برند.‌

او گفت این مهاجران احتمالاً کسانی هستند که نمی‌خواهند پولیس آن‌ها را شناسایی کند و یا این که تازه وارد فرانسه شده‌اند. 

در همین زمینه