عکس از آرشیف دویچه وله/ از کودکان مهاجر در مرز یونان و مقدونیه شمالی
عکس از آرشیف دویچه وله/ از کودکان مهاجر در مرز یونان و مقدونیه شمالی

سازمان کمک به مهاجران سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی کودکان گفت که بیش از ۷۰،۸ میلیون آواره در سراسر جهان کمتر از ۱۸ سال عمر دارند.

پیتر روحن اشتروت باور، مدیرعامل این سازمان به روز جمعه با معرفی این گزارش در شهر بن آلمان گفت: «شمار بسیار کمی از این کودکان و نوجوانان به آموزش دسترسی دارند. حینی که ۹۰ در صد همه کودکان در سرتاسر جهان در سنین دوره ابتدائیه به مکتب می‌روند، این رقم در میان کودکان مهاجر فقط ۶۳ درصد است.»

او افزود که در دوره های بالاتر مکتب، خلاء ها بزرگ تر است: «در سراسر جهان ۸۴ در صد همه کودکان به دوره های بالاتر از ابتدائیه دسترسی دارند، در حالی که در میان مهاجران این رقم فقط ۲۴ درصد است.»

سازمان کمک به مهاجران سازمان ملل متحد به عنوان شریک ملی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان هراس دارد که پاندمی کرونا وضعیت را بازهم وخیم تر سازد. روحن اشتروتباور می افزاید: «کودکان مهاجر اغلب به اندازه کافی از سیستم های آموزشی دور مانده اند. پیامد های پاندمی کرونا نیز وضعیت را تشدید می‌کند. به اقدام گسترده در این مورد نیاز است، زیرا آموزش به معنای امکانات رشد برای آینده است و کودکان مهاجر در سرتاسر جهان به آن نیاز دارند.»  گروهی از کودکان افغان در نزدیکی کمپ موریا سرگرم بازی هستند/ عکس از Amanullah Jawad

او توضیح داد که تجارب جنگ و فرار «زخم های عمیقی در روان آن ها به جا می گذارد. بسیاری از آن ها تمام دوران کودکی شان را دور از میهن شان به سر می‌برند و کمتر اتقاق می افتد که از والدین شان جدا نباشند. آن ها اغلب شاهد یا قربانی خشونت و بهره کشی هستند.»

روحن اشتروت باور افزود که کودکان به عنوان سربازان نیز به گونه اجباری استخدام و ربوده می‌شوند: «حالات ترس، افسردگی، بی خوابی و نیز سال ها رنج های روانی پیامد هایی آن اند و ممکن است رشد یک کودک را به صورت دایم متضرر کند. همچنان بی اطمینانی نسبت به آینده، مهاجران نوجوان را بیش از اندازه متأثر می‌کند.»

دختران که قربانی تجاوز های جنسی شده اند و سربازان کودک که مجبور به اعمال وحشتناک شده اند، اغلب در تمام زندگی شان در شرم و انزوا رنج می‌برند.

روحن اشتروت باور می‌گوید: «در میانه جنگ و منازعات، آموزش اغلب به عنوان تجمل نگریسته می‌شود. در حالی که آموزش یک حق بشری است که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد، تا به این وسیله بتوان به مهاجران بار دیگر امیدواری و کرامت داد. آموزش تعیین کننده است تا به مهاجران کمک گردد بار دیگر روی پا بایستند و خود قادر شوند یک آینده بهتر را برای شان ایجاد کنند.»

(KNA) / hm, si

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه

Webpack App