شمار  زیادی از کودکان نیز در میان مهاجران در کمپ های یونان به سر می‌برند
شمار زیادی از کودکان نیز در میان مهاجران در کمپ های یونان به سر می‌برند

ایالت های هسن و تورینگن در آلمان می‌خواهند که حدود ۶۰۰ پناهجو را از جزایر یونان بپذیرند. مقام های ایالت تورینگن گفته اند که برای زنان به ویژه خانم های باردار و افراد کهنسال اولویت خواهند داد. تا هنوز حکومت فدرال آلمان، این آمادگی را مورد تایید قرار نداده است.

حدود ۵۰ پناهجو از اردوگاه های پناهجویان در جزایر یونان، در ماه اپریل امسال به آلمان انتقال داده شدند. حالا ایالت های هسن و تورینگن ابراز آمادگی کرده اند که دست کم ۶۰۰ پناهجوی آسیب پذیر را می‌پذیرند. ایالت تورینگن گفته است که در شرایط کنونی می‌تواند ۵۰۰ نفر را قبول کند.

رسانه آنلاین موسوم به (تورینگینر آلگیماینی) در گزارشی به نشر رسانده که گویا دیرک آدامس، وزیر امور مهاجرت و هایکه تاوبرت، وزیر مالیه این ایالت روی عملی نمودن این برنامه با هم توافق کرده اند.

از جانب دیگر کای کلوسی، وزیر امور ادغام و جامعه ایالت هسن گفته است که آنان می‌توانند حدود صد پناهجوی زیرسن و بدون همراه را از اردوگاه های مزدحم جزایر یونان بپذیرند.

مقام های این دو ایالت تاکید کرده اند که حکومت فدرال آلمان باید پذیرش این پناهجویان را مورد تایید قرار بدهد. 

آدامس به روزنامه (تورینگینه آلگیماینر) گفت که قرار است اعضای کاببینه حکومت ایالتی تورینگن روی عملی نمودن این برنامه، روز سه شنبه این هفته به رای زنی بپردارند. وزرای کابینه ایالت تورینگن در نظر دارند که در این برنامه، برای زنان به ویژه خانم های حامله و افراد بالاتر از ۶۵ سال اولویت داده شود. افزون بر آن، دو سهمیه دیگر که حدود ۲۵ تن را احتوا می‌کند برای کودکان بدون سرپرست و نوجوانانی که بیماری شدید دارند، اختصاص خواهد یافت.

وزیر امور ادغام و جامعه ایالت هسن تاکید کرد که بسیاری افراد در اتاق های کوچک و بدون دسترسی به شرایط بهداشتی در اردوگاه های جزایر یونان زندگی می‌کنند. 

پیش از این آلمان اعلام کرده بود که حکومت فدرال این کشور تا ۵۰۰ پناهجوی زیرسن را از جزایر یونان خواهد پذیرفت.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام آمادگی کرده اند که در کل، ۱۶۰۰ پناهجوی زیرسن و بدون همراه را از جزایر یونان می‌پذیرند.


 

در همین زمینه