در هفته های اخیر دولت کرواسیا یک کارزار قطع جنگل را در نواحی شرق کشور به  راه انداخته تا ساحه دید و کنترول در مناطق جنگلی مرزی در لش ویستا را توسعه دهد. عکس از گوگل ستریت ویو
در هفته های اخیر دولت کرواسیا یک کارزار قطع جنگل را در نواحی شرق کشور به راه انداخته تا ساحه دید و کنترول در مناطق جنگلی مرزی در لش ویستا را توسعه دهد. عکس از گوگل ستریت ویو

دولت کرواسیا در اواخر ماه می این موضوع را پذیرفت که در جنگل‌های مرزی خود با بوسنیا در مواردی به قطع جنگل اقدام کرده تا ورود مهاجران غیرقانونی از مرز را بهتر کنترول کند.

 به گزارش هفته نامه محلی نووستی، وزارت داخله کرواسیا می‌خواهد با این روش مانع ورود مهاجران غیرقانونی به کرواسیا گردد. به گفته کارشناسان این روش کاملاً رادیکال با سیاست‌های مرزی این کشور در سال‌های اخیر کاملا مطابقت دارد.

اولین بار در سال گذشته گزارش‌هایی در مورد قطع درختان در منطقه مرزی نزدیک شهرHravtska Kostajnica  منتشر شد.

کرواسیا بیش از ۹۳۰ کیلومتر مرز مشترک با بوسنیا دارد. از سال ۲۰۱۳ و پیوستن کرواسیا به اتحادیه اروپا، این مرز مشترک به دروازه‌ای در مسیر بالکان تبدیل شده که هزاران مهاجر آسیایی و شرق میانه، برای وورد به اروپا از آن عبور می‌کنند. از سال ۲۰۱۶، بسیاری از سازمان‌های غیردولتی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر هشدار می‌دهند که پولیس كرواسیا، مهاجرانی را وارد این کشور می‌شوند، بدون رعایت حقوق پناهندگی آنان، گاهی با خشونت به بوسنیا بر می‌گرداند.

تیا ویدوویچ از مرکز مطالعات برای صلح، به هفته نامه نووستی گفت:« کارزار قطع جنگل‌ها نشاندهنده سیاست مشت آهنین کرواسیا در دروازه‌های اروپاست که گذشته از نقض آشکار حقوق بشر، به حفاظت از محیط زیست نیز صدمه میرساند.»  

«تخریب جنگل‌ها به منظور زیر پا گذاشتن حقوق بشر غیرقابل قبول است»

انجمن  حفاظت از محیط زیست Zelena Akcija می‌گوید  که موضوع قطع درختان از سوی دولت را به بازرسی ملی کشور اطلاع داده تا روشن گردد که آیا این اقدام با سیاست حفاظت از جنگل‌ها در منطقه مطابقت دارد یاخیر. این انجمن در صفحه فیسبوک خود نوشته است:« نابود کردن جنگل به منظور زیر پا گذاشتن حقوق بشر غیرقابل قبول است.»

در بوسنیا، مقام‌های کانتون مرزی اونا سانا خواستار توضیح در مورد اقدامات کرواسیا شده و ادعا کردند که دامنه قطع جنگل‌ها به خاک بوسنیا نیز رسیده است. مقام‌ها، این پرونده را حتی به ریاست دولت ارجاع دادند و وزیر امور خارجه بوسنیا ، بیسرا تورکوویچ  گفت که وی« نیاز کرواسیا به محافظت از مرزها در برابر مهاجران غیرقانونی را درک می‌کند» اما انتظار داشت که دولت کرواسیا همسایه خود را از این اقدام آگاه کند تا هردو جانب در این زمینه به تفاهم برسند.

به گفته شورای پناهندگان دانمارک، یک سازمان غیردولتی کمک به مهاجرین در بوسنیا، بحران ویروس کرونا به کاهش موج مهاجرانی منجر شده که تلاش می‌کنند وارد کرواسیا شوند.

به گفته این آژانس پولیس کرواسیا در ماه جنوری امسال ۷۵۴ مهاجر، در ماه فبروری ۱۷۶۵ مهاجر و در ماه مارچ نیز ۳۹۶ مهاجر را به بوسنیا برگردانده است. با این حال با رفع تدریجی محدودیت‌های مربوط به بحران ویروس کرونا و همچنین بهبود آب و هوا، این انجمن‌ انتظار دارد که موج مهاجران و خشونت پولیس کرواسیا در برابر آنان از سر گرفته شود.

این در حالیست که چند روز پیشتر،دادگاه حقوق بشر اروپا درباره اخراج توام باخشونت سه مهاجر سوری از سوی پولیس کرواسیا از زاگرب خواستار توضیحات شد.

 

در همین زمینه