صدها مهاجر نجات یافته در چهار قایق تفریحی که در نزدیکی مالتا لنگر انداخته اند، در انتظار تعیین سرنوشت شان هستند./عکس: Picture-alliance/AP Photo
صدها مهاجر نجات یافته در چهار قایق تفریحی که در نزدیکی مالتا لنگر انداخته اند، در انتظار تعیین سرنوشت شان هستند./عکس: Picture-alliance/AP Photo

از آغاز ماه می صد ها مهاجر در چندین کشتی نجات در دریای مدیترانه در قرنطین بودند. اما پس از اعتراض های شدید که در لنگرگاه این کشتی ها صورت گرفت، اکنون حکومت مالتا تصمیم خود بر پذیرش این مهاجران را اعلام کرده است.

مالتا ۴۲۵ مهاجر نجات یافته را اجازه ورود به خاک این کشور داده است. این مهاجران از حدود پنج هفته به این سو در آبهای دریای مدیترانه بند مانده و در فاصله دوازده مایل دورتر از بندر در کشتی های نجات قرنطین بودند.

اما پس از اعتراض های شدید پناهجویان درکشتی «Europa-ll» مقام های کشور مالتا واکنش نشان داده و به مهاجران مذکور اجازه ورود به خاک مالتا را داده اند. براساس گزارش های رسانه ها این مهاجران تهدید کرده بودند که کشتی حامل خود را آتش می زنند.

مقام های محلی والتِا گفته اند که با چنین وضعیتی، نمی خواسته اند تا جان خدمه و مسؤلان کشتی و نیز پناهجوان نجات یافته را مواجه به خطر نمایند.

قبل از آن سازمان های امدادی و کمیسار حقوق بشر شورای اروپا از حکومت مالتا تقاضا نموده بودند که سرانجام این پناهجویان را به خاک مالتا بپذیرند و آنان را از کشتی ها به بیرون اجازه ورود بدهند.

همزمان با صدور مجوز خروج این پناهجویان از کشتی، کابینه رابرت ابـِلا نخست وزیر مالتا اعلام کرده است که افرادی را که مستحق پناهندگی نباشند، دوباره اخراج می کنند. مقامات مذکور تأکید نموده اند که «مالتا قاطعانه با لیبیا همکاری می کند» تا به این ترتیب از فرار پناهجویان از مسیر دریای مدیترانه جلوگیری نمایند.مالتا حدود ۳۰۰ مهاجر را در سه کشتی متعلق به کاپیتان مورگان جابجا کرده است. عکس از Greenwood (Archive)

ابـِلا با انتقاد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این کشورها را متهم به انفعال نموده و گفته است که در قبال معضل پناهجویان از مالتا حمایت نمی کنند و تأکید نموده است: باوجود گفتگو ها بر محور همبستگی، هیچ کسی حاضر نیست که پناهجویان را بپذیرد.

اما در برابر، مذاکرات با لیبیا می تواند «زمینه یافتن راه حل مؤثر علیه مهاجرت های غیرقانونی» را مهیا نماید.

بنا برمنابع مقام های والتا در نتیجه چنین مذاکرات و همکاری مشترک با جانب لیبیا، هر دو کشور در هفته های اخیر مؤفق شده اند تا حدود ۱۵۰۰ مهاجر را از آبها دستگیر نموده و جلو سفر آنان به سمت مالتا گرفته شده است.

مالتا نیز مشابه به ایتالیا، حین بحران پاندمی کرونا اعلام کرد که بندر امنی برای مهاجران نمی باشد. مهاجران اکثراً در کشتی های خیلی نامطمیین از سواحل لیبیا به سمت اروپا عازم سفر می شوند. اکثر این کشتی ها با خطر های دریایی مواجه می شوند. مالتا که خود نیز یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا می باشد، از دیر زمانی با تشدید فشار بر این اتحادیه خواهان دریافت مجوز اخراج سریع پناهجویان تازه وارد به این کشور است.

دویچه وله دری      

 

در همین زمینه