یک نظرسنجی اروپایی نشان می دهد که مردم تجمع بیش از حد مهاجران در کمپ های یونان و ایتالیا را ناشی از سیاست اشتباه پناهندگی این اتحادیه خوانده اند.
یک نظرسنجی اروپایی نشان می دهد که مردم تجمع بیش از حد مهاجران در کمپ های یونان و ایتالیا را ناشی از سیاست اشتباه پناهندگی این اتحادیه خوانده اند.

آلمان از تاریخ اول جولای ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را به دست می گیرد. وزیر داخله این کشور خواستار اصلاحات در سیستم پناهندگی این بوک شده است. حزب سبزها به این وضع با شک و تردید می بیند و سازمان "پروازول" نیز از طرح پیشنهادی اصلاحات انتقاد کرده است.

هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان در مصاحبه با گروه رسانه ای "فونکه" این کشور گفت: «بالاخره ما باید در این زمینه پیشرفت داشته باشیم». وی مجدداً پیشنهاد کرد که درخواست های پناهندگی در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا بررسی شوند و مشخص گردد که چه کسی واقعا مستحق حفاظت بین المللی است.

کمیسیون اتحادیه اروپا قرار بود خیلی پیش از این طرح پیشنهادی اش را برای اصلاحات در سیاست پناهندگی این بلوک نشر کند. اورزولا فون دیرلاین، رئیس آلمانی این کمیسیون حالا تحت فشار مضاعفی قرار دارد، چراکه پیش از نشر آیین نامه جدید، بسیاری کشورهای عضو با آنن مخالفت کرده اند.

مرتبط: اختلافات روی اصلاح سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا بیشتر شده است

دیپلومات های اروپایی طرح اصلاحات را "ناکارا" خوانده اند، چراکه بسیاری از کشورهای عضو هنوز هم با "طرح تقسیم مهاجران" مخالف هستند.

وزیر داخله آلمان در این زمینه گفت: «اگر دولت های عضو در طرح تقسیم اشتراک نکنند، باید در زمینه های دیگر همکاری کنند». یکی از پیشنهادات به این کشورها، گرفتن مسئولیت حفاظت از مرزها است.هورست زيهوفر وزیر داخله فدرال آلمان

هورست زیهوفر گفت آژانس حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا "فرونتکس" باید به هدف کنترول مهاجرت "به شدت" تقویت شود: «باید در مرز مشخص شود که اگر افراد مستحق پناهندگی نیستند، از همانجا برگردانده شوند، نه اینکه میان کشورهای عضو تقسیم گردند».

گونتر بورکهارد، رئیس پروازول، سازمان حقوق بشری حامی پناهجویان و مهاجران از این طرح به شدت انتقاد کرد: «ما رویه های دسته جمعی در مرزها را رد می کنیم؛ چراکه حاکمیت قانون در مرزهای اتحادیه اروپا نقض می شود». وی به این اشاره کرد که مهاجران در این مناطق به وکیلان مدافع دسترسی ندارند و رسیدگی به درخواست های شان عادلانه نیست. از سویی نیز پناهجویان به اطلاعات کافی حقوقی دسترسی پیدا نمی کنند: «هیچ سیستمی آنجاها وجود ندارد که تصمیمگیری های اشتباه در مورد درخواست های پناهندگی را بررسی کند و معمولا در مراکز بازداشت مهاجران، قوانین نقض می شوند».

فرانسیسکا برانتر، سخنگوی امور سیاسی حزب سبزهای آلمان به احتمال ایجاد اصلاحات در سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا با شک و تردید می نگرد: «انتظار دارم که حکومت فدرال آلمان از موقعیت ریاست اتحادیه اروپا برای رفع این مشکل دشوار استفاده کند». وی افزود: «شاید بحران کرونا، فرصتی برای ایجاد همبستگی برای رفع مشکلات دیگری در سیاست های مهاجرت، کنترول مرزهای خارجی، امنیت، اقتصاد، تامین انرژی باشد».

به گفته این سیاستمدار آلمانی، انتظارات کشورهای عضو اتحادیه اروپا از کشورش در دوره ریاست بر این اتحادیه بسیار بالاست و حل بحران مهاجرت و ایجاد سیستم مشترک پناهندگی یکی از آنان می باشد.

 

در همین زمینه