یک هواپیما بر فراز یکی از میدان های هوایی جمهوری فدرالی آلمان
یک هواپیما بر فراز یکی از میدان های هوایی جمهوری فدرالی آلمان

بیش از یک نفر از هر سه نفری که در آلمان درخواست پناهندگی داده اند، به وسیله هواپیما به آلمان آمده اند. بیش از ۱۵هزار پناهجو در سال گذشته از طریق هوایی وارد آلمان شده اند. این رقم بررسی را در استفاده از مسیرهای غیرقانونی هوایی نشان نمی دهد.

روزنامه "ولت" آلمان نوشته که اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال گفته این آمار از مصاحبه های ابتدایی مهاجران در زمینه مسیر و دلیل مهاجرت شان به دست آمده است. سال گذشته میلادی ۱۵۴۰۱ فرد بزرگسال اعلام کرده اند که به وسیله هواپیما به آلمان آمده اند.

براساس اعلام دفتر فدرال این نتیجه از ۴۰ تا ۷۱ هزار مصاحبه ابتدایی به دست آمده است. از اپریل سال ۲۰۱۹ این اداره همه پناهجویان بزرگسال را  در معرض بررسی مسیر سفر قرار داده است. پیش از این، بیشتر مشخص سازی کشورهای اصلی مهاجران مطرح بود.

براساس این گزارش، بامف قادر به ارائه اطلاعاتی در مورد تعداد متقاضیان پناهندگی که غیرقانونی از مسیر هوایی وارد آلمان شده اند، نبوده است.

اما گفته شده که این افراد به عنوان مثال با ویزای آموزش، بازدید و یا الحاق مجدد  با خانواده نیز به این کشور آمده اند. یک مقام آگاه در این اداره به این روزنامه گفته سال گذشته در کل ۱۰۷۸ توانسته اند به صورت غیرقانونی از مرز هوایی وارد آلمان شوند.

در عین زمان گفته شده که ۱۷۳۲ پناهجو نیز هنگام ورود غیرقانونی در میدان های هوایی توسط پولیس فدرال آلمان شناسایی گردیدند که بیشترشان بازگردانده شده اند.

پولیس فدرال آلمان گفته است براساس اطلاعات این اداره، شناسایی ورود غیرقانونی با "ویزاهای سرقت شده" یا "اسناد جعلی" "در میدان های هوایی این کشور دشوار است" چرا که برای پروازها در حوزه شینگن "هیچ کنترول مرزی" وجود ندارد.

 

در همین زمینه