صدها مهاجر چندین هفته را در کشتی های تفریحی در مالتا به سر برده بودند
صدها مهاجر چندین هفته را در کشتی های تفریحی در مالتا به سر برده بودند

سه کشور عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که شماری از پناهجویان و مهاجرانی که در مالتا از کشتی بیرون شده اند را می‌پذیریند. این مهاجران چندین هفته را در حالت گیرمانده، در کشتی ها به سر برده بودند.

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که فرانسه، پرتگال و لوکزامبورگ شماری پناهجویان و مهاجرانی که اخیر هفته گذشته از یک کشتی در مالتا پیاده شدند را قبول می‌کنند. سخنگوی این کمیسیون در گفتگو با خبرگزاری آلمان (دی پی آ) روز دوشنبه در حالی که این مطلب را خبر داد، اما از رقم درست افرادی که قرار است پذیرفته شوند، چیزی نگفت.

این اعلام پذیرش پس از درخواست فوری حکومت مالتا صورت گرفت. حکومت این کشور برای صدها مهاجری که در چند کشتی نگه داری می‌شدند اجازه داد که روز شنبه گذشته از آن ها بیرون شوند.  بسیاری از این مهاجران چندین هفته را در قایق های کوچک در حالت قرنطین به سر برده بودند. در میان آنان شماری از افرادی بودند که حتی از اخیر ماه اپریل تا به حال، در قایق ها گیر مانده بودند.

مالتا هم مانند ایتالیا پیش از این اعلام کرده بود که در زمان همه گیری ویروس کرونا به هیچ مهاجری اجازه نخواهد داد که وارد این کشور شود.

حکومت مالتا از نبود همبستگی کافی کشورهای عضو این اتحادیه در اخیر هفته گذشته لب به انتقاد گشوده بود.

روبرت ابیلا، نخست وزیر مالتا روز یکشنبه گفت که مهاجران با گرفتن یک چاقو در کشتی، هشدار داده بودند که بالون گاز را انفجار خواهند داد.

کمیسیون اتحادیه اروپا در مجموع مسئول است که چگونگی تقسیم پناهجویان و مهاجران به کشورهای عضو این اتحادیه را هم‌آهنگی کند. سخنگوی این کمیسیون اظهار کرد که به مهاجران گیر مانده اجازه داده شد که از کشتی ها بیرون شوند.

این سخنگو در عین زمان گفت که یک راه حل دایمی در خصوص تقسیم مهاجرانی که در مسیر مهاجرت نجات داده می‌شوند، باید به وجود آید.


 

در همین زمینه