عکس از آرشیف/ پس از غرق یک کشتی در بحیره مدیترانه، اجساد مهاجران از آب بیرون کشیده می شود./عکس: Reuters/Giorgios Moutafis
عکس از آرشیف/ پس از غرق یک کشتی در بحیره مدیترانه، اجساد مهاجران از آب بیرون کشیده می شود./عکس: Reuters/Giorgios Moutafis

گارد ساحلی تونس می‌گوید که اجساد ۲۰ مهاجر را از آب بیرون کشیده اند. کشتی این مهاجران در برابر ساحل شرقی تونس در آب غرق شد. این پناهجویان در تلاش بودند که با عبور بحیره مدیترانه وارد اتحادیه اروپا شوند.

مقام های تونسی می‌گویند که پس از غرق شدن یک کشتی در جزایر این کشور، اجساد ۲۰ مهاجر را از آب بیرون کشیده اند.

مراد ترکی، سخنگوی محکمه شهر صفاقس ابراز کرد که این کشتی در برابر جزایر قرقنه غرق شده و روند تحقیقات در این باره آغاز شده است.

به بیان او، یک قایق که حامل ۵۳ تن بود، از صفاقس به سوی ایتالیا به راه افتاده بود.

ترکی گفت که جستجوی بازماندگان این حادثه ادامه دارد. مقام های تونس در ماه گذشته گفته بودند که در پی غرق یک کشتی دیگر، دست کم یک مهاجر جان باخت و شش تن دیگر مفقود شده اند. بیش از ۸۰ تن از سرنشینان این کشتی در آن زمان نجات داده شدند.

به گزارش کمیسیاریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (یو ان اچ سی ار)، تلاش ها برای رسیدن به سواحل ایتالیا از طریق تونس در طول چهار ماه نخست سال روان در مقایسه با همین دوره در سال گذشته، ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.

تونس یک کشور ترانزیت برای مهاجران از کشورهای افریقایی است. اما شمار قابل توجه از مردم این کشور سعی می‌کنند به اتحادیه اروپا مهاجرت کنند.

با این همه حسام الدین جبابلی، سخنگوی گارد ملی تونس، در اخیر هفته گذشته از دستگیری ۱۴۰ مهاجر خبر داد که اقامت شان در تونس غیرقانونی بوده است.


 

در همین زمینه