© DR | طبق آیین‌نامه جدید که در هیأت وزیران به تصویب رسید، شرایط اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تابعیت ایرانی مادر مطابق قوانین و مقررات ایران پیش از ولادت فرزند و همچنین اسناد سجلی او است
© DR | طبق آیین‌نامه جدید که در هیأت وزیران به تصویب رسید، شرایط اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تابعیت ایرانی مادر مطابق قوانین و مقررات ایران پیش از ولادت فرزند و همچنین اسناد سجلی او است

سخنگوی وزارت داخله ایران، روز چهارشنبه ۲۱ جوزا/ ۱۰ جون با اعلام تصویب آیین‌نامه‌ای جدید در هیأت وزیران، شرایط اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تشریح کرد. وی تأکید کرد که ارائۀ اسناد و مدارکی مبنی بر ایرانی بودن مادر، سند قانونی ازدواج، تأیید تعلق فرزند و همچنین استعلام امنیتی، از شرایط لازم برای اعطای تابعیت ایرانی در این آیین نامه است.

سید سلمان سامانی، معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت داخله ایران، روز چهارشنبه ٢١ جوزا با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌ای جدید در هیأت وزیران، در خصوص اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: «این قانون شامل هر زن ایرانی می‌شود که با مردی غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجۀ این ازدواج، دارای فرزندی زیر ۱۸ سال است؛ همچنین شامل هر فردی می‌شود که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد».

معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت داخله افزود: «در این آیین نامه، زن ایرانی به زنی اطلاق می‌شود که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد و ملاک ایرانی بودن مادر، اسناد سجلی او است.» وی تصریح کرد: «ملاکِ ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجیِ فرزندِ مشمول این قانون، عقدنامۀ رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر ازدواج و وجود رابطۀ زوجیت آنان است».

وی تأکید کرد: «صدور و اجرای حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح، مانع از رسیدگی به درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج منتهی به حکم طلاق نیست».

سخنگوی وزارت داخله ایران افزود: «تعلق فرزند مشمولِ این قانون به مادر ایرانی، به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی ایرانی که فرزند در آنجا متواد شده، تأیید می شود و در صورت نبودن هر یک از این گواهی‌ها یا تولد فرزند در خارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی (داخلی یا خارجی) احراز می‌شود».

وی درخصوص صدور پروانۀ اقامت برای پدر غیرایرانی گفت: «صدور پروانۀ اقامت برای پدر غیرایرانیِ فرد مشمول قانون، در صورت نداشتن مشکل امنیتی، مشروط به تأیید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی وی برای اقامت در ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت می گیرد».

سلمان سامانی در ادامه گفت: «برای شروع روند اعلام تابعیت، متقاضی موظف است درخواست کتبی یا الکترونیک خود را با اطلاعات کامل و ارائۀ مستندات به استانداری محل تولد یا اقامت مادر ایرانی فرزند ارائه کند؛ در این تقاضانامه نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند و مشخصات سجلی مادر فرزند و اطلاعات قابل ذکر هویتی فرزند بیان می‌شود».

سخنگوی وزارت داخله، با بیان اینکه استانداری محل تولد یا اقامت زن ایرانی مدارک هویتی را جهت بررسی و تعیین اصالت مدارک و انجام استعلام مربوطه دریافت می‌کند، گفت: «ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیر ایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور، برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری ضروری است و ارائۀ اسناد و دلایل مربوط به این موارد، بر عهدۀ متقاضی و احراز اصالت این موارد بر عهدۀ استانداری‌های سراسر کشور است؛ در مورد اسناد سجلی نیز نظر ادارۀ ثبت احوال ملاک است». وی تصریح کرد: «استانداری پس از تأیید موارد فوق، موظف است وجود یا فقدان مشکل امنیتی را از مرجع امنیتی استعلام کند. مرجع امنیتی باید حداکثر ظرف سه ماه نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی صریحا به استانداری اعلام کند».

سخنگوی وزارت داخله، با اشاره به اینکه این آیین‌نامه دربارۀ متقاضیان خارج از کشور نیز تدابیری اندیشیده است گفت: «متقاضی خارج از کشور، جهت ارائۀ درخواست اعلام تابعیت و تشکیل پرونده، به نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل سکونت مادر ایرانی مراجعه می‌کند. احراز اصالت مدارک ارائه‌شده از جمله اسناد مربوط به مادر ایرانی، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر، به عهده نمایندگی مذکور خواهد بود».

وی افزود: «فرزندان مشمولِ این قانون و آیین‌نامه، پس از طی روند مقرر در این آیین‌نامه، از زمان تأیید رسمی تابعیت ایرانی آنان، از حقوق و تکالیف اتباع ایران برخوردار خواهند بود».

معاون هماهنگی وزارت داخله ایران تأکید کرد: «درخواست‌هایی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه برای اعلام تابعیت فرزندان ارائه شده‌اند، پس از رفع نقص احتمالی و انطباق با شرایط این آئین‌نامه، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند».

منبع اصلی متن : RFI

 

در همین زمینه