بر اساس برآوردها حدود ۳۵۰ هزار کارگر خارجی بدون مدرک اقامت در فرانسه زندگی می‌کنند. عکس از مهاجر نیوز
بر اساس برآوردها حدود ۳۵۰ هزار کارگر خارجی بدون مدرک اقامت در فرانسه زندگی می‌کنند. عکس از مهاجر نیوز

بحران ویروس کرونا وضعیت دشوار شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در فرانسه را که در عرصه‌های اساسی مانند تحویل فرمایش، زراعت و تفکیک زباله کار می‌کنند آشکار ساخت. به گفته یکی از سندیکاها، حدود ۳۵۰ هزار کارگر خارجی که بدون مدرک اقامت در فرانسه زندگی می‌کنند « در تولید ثروت» در این کشور سهم مستقیم دارند. تعدادی از سازمان‌ها، سندیکاها و نمایندگان پارلمان خواستار اعطای مدرک اقامت به این مهاجران شده‌اند.

در هفته‌های اخیر تعدادی از سازمان‌ها، سندیکاها و حدود یک صد تن از نمایندگان پارلمان، از دولت فرانسه خواسته‌اند با پیروی از تصامیم پرتگال و ایتالیا، به مهاجران غیرقانونی در فرانسه مدرک اقامت بدهد. تا کنون دهها مطلب و نامه در این مورد در روزنامه ها منتشر شده و یا به آدرس حکومت فرستاده شده است. همزمان در اینترنت پیام‌هایی‌ برای شرکت در تظاهرات روز شنبه ۲۰ جون در دفاع از مهاجران بدون مدرک به نشر رسیده است.

لیز فارون، مسئول مسایل حقوقی مربوط به اقامت در سازمان خیریه سیماد معتقد است که «‌بحران کرونا  خیلی چیزها را تغییر داده است.» مریلین پولن، عضو کمیسیون اداری سندیکای کنفدراسیون سراسری کار (CGT) به نوبه خود می‌گوید که «ویروس کرونا یک عنصر اساسی برای طرح درخواست‌ها بود.»  او می‌گوید که این بحران، کسانی را که تا کنون در حاشیه زندگی می‌کردند، در معرض دید قرار داد.

در همین زمینه: ایتالیا می خواهد برای کارگران مهاجر اجازه اقامت موقت اعطا کند

مهاجران بدون مدرک در جبهه مقدم بحران ویروس کرونا

در حالیکه مردم فرانسه از ۱۷ جون به بعد در منازل شان قرنطین شدند، هزاران کارگر بدون مدرک خارجی همه روزه سر کار می‌رفتند. به گفته مریلین پولن «بیشتر این کارگران در خط مقدم قرار داشتند زیرا اکثریت آن‌ها در عرصه‌های مفید اجتماعی مانند نظافت، تحویل فرمایش، تفکیک زباله و یا زراعت کار می‌کنند.»

یک نمونه از این مهاجران بدون مدرک، کارگران تحویل فرمایش‌ها در شرکت فریشتی (FRISHTI) هستند که از چندین سال در این شرکت کار می‌کردند اما با پایان دوره قرنطین، از کار اخراج شدند. این کارگران با حمایت سندیکاها، خواستار قانونی شدن اقامت شان در فرانسه هستند.

در کنار این‌ها، باید از کارگران خارجی بدون مدرک در رستوران‌ها و هوتل‌ها نیز یادآوری کرد که نتوانستند از کمک‌های دولت در عرصه بیکاری محدود مستفید شوند.

به گفته مریلین پولن، واقعیت آن است که حدود ۳۵۰ هزار کارگر خارجی که بدون مدرک اقامت در فرانسه زندگی می‌کنند « در تولید ثروت» در این کشور سهم مستقیم دارند.

اهمیت مبارزه علیه تبعیض و نابرابری‌ها

از آنجایی که «کارگران خارجی غیرقانونی با قرارداد‌های بسیار پایین استخدام می‌شوند» و « با زیر پاشدن حقوق شان مورد استثمار قرار می‌گیرند»  هدف ازاعطای مدرک قانونی به آنها این است که رفتار شرکت‌ها با آنها عادلانه گردد.

واقعیت آن است که کارگران بدون مدرک در مقایسه با کارگران قانونی، برای کار مساوی، معاش کمتری می‌گیرند. آن‌ها حق ندارند بیمه صحی دیگری به غیر از کمک صحی دولتی(AME) داشته باشند در حالیکه مانند دیگران مالیه می‌پردازند. به گفته مریلین پولن، از این زاویه « اعطای مدرک اقامت بخشی از مبارزه علیه تبعیض و نابرابری در محیط کار محسوب می‌شود. همگی باید حقوق مساوی داشته باشند.»

لیز فارون، از سازمان سیماد تاکید می‌کند که در این زمینه « باید تغییرات فوری به میان بیاید» و با ایجاد یک روند ساده‌تر، در قانون اقامت در فرانسه تجدید نظر شود:« کارگران خارجی در اینجا زندگی می‌کنند، برخی از آن‌ها در اینجا صاحب فرزند شده‌اند اما نمیتوانند مدرک اقامت به دست بیاورند یا اینکه باید سال‌ها برای به دست آوردن آن انتظار بکشند.» او از این موضوع شدیداً انتقاد می‌کند که سیستم اداری فرانسه در این زمینه کاملاً از کار افتاده است.

می‌ماند این که برای یک کارزار وسیع توزیع مدرک اقامت برای کارگران غیرقانونی، شجاعت سیاسی لازم است. به گفته مریلین پولن، «تمامی حکومات بر سر کار آمده در فرانسه از پیامد‌های احتمالی چنین اقدامی روی افکار عامه هراس دارند اما اگر کسی خود را مانعی در برابر راست افراطی تلقی می‌کند، بدون شک در این جهت اقدام خواهد کرد.»

در همین زمینه:  بحران ویروس کرونا؛ مهاجران از خدمات مشابه مانند ساکنان اصلی پرتگال برخوردار می شوند 

 

در همین زمینه