عکس از  پولیس دریایییشمال و کانال مانش فرانسه
عکس از پولیس دریایییشمال و کانال مانش فرانسه

پولیس دریایی شمال فرانسه ۲۵ مهاجر از جمله یک کودک را از آب‌های نزدیک سانگت در کانال مانش نجا ت داد. بخشی از این مهاجران آزاد شدند اما تعدادی هم به پولیس مرزی و یک مرکز مهاجران تحویل داده شدند.

به گزارش روزنامه محلی له‌وادونور شب چهارشنبه بر پنجشنبه ۱۹ جون تعدادی از مهاجران تلاش کردند در چندین کشتی از کانال مانش عبور کنند و خود را به انگلستان برسانند اما به دلایلی نامعلوم حوالی ساعت ۶ بامداد روز پجشنبه دوباره به سوی بندر سانگت برگشتند.

به گزارش روزنامه، پولیس دریایی و امدادگران بعد از رسیدن به محل، مجموعاً ۲۵ مهاجر از جمله یک زن و یک کودک شش ماهه را نجات دادند.

پولیس دریایی بعد از بررسی وضعیت اداری این مهاجران ۵ تن از آنان را آزاد کرد و ۱۰ تن را به پولیس مرزی فرانسه تحویل داد. در این میان ۸ مهاجر باقیمانده به یک مرکز پذیرش مهاجران که به انجمن ماهرا لوتوا تعلق دارد انتقال داده شدند.

در هفته‌های اخیر با پایان یافتن دوره قرنطین عمومی در فرانسه، تلاش‌های مهاجران برای عبور از کانال مانش به قصد انگلستان افزایش یافته است.

مقام‌های پولیس دریایی شمال و کانال مانش فرانسه همواره نسبت به ترافیک مزدحم و آب و هوای نامساعد در کانال مانش هشدار می‌دهند. به گفته این مقام‌ها، عبور از این کانال با کشتی‌ها و قایق‌های کوچک یک اقدام بسیار خطرناک به شمار می‌رود.

در همین زمینه: فرانسه: چهار مهاجر تلاش کردند با تخته بادبان‌دار و بیل از کانال مانش عبور کنند

 

در همین زمینه