مهاجران در ترمینالی در شهر ایزمیر ترکیه
مهاجران در ترمینالی در شهر ایزمیر ترکیه

ترکیه به سیاست هایش در قبال پناهجویان ادامه می دهد. داوود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه با روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ گفته است:« ما پناهجویانی را که می خواهند در ترکیه بمانند، اخراج نمی کنیم، اما مانع پناهجویانی هم نمی شویم که می خواهند به کشورهای اروپایی بروند».

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که کشور اش در زمینه برخورد با پناهجویان مسیری را که پیش گرفته است، ادامه می دهد. او در مصاحبه با روزنامه آلمانی "زود دویچه سایتونگ" گفته است که "ما پناهجویانی را که به ترکیه می آیند، اخراج نمی کنیم. اما کسی را که می خواهد به کشور دیگری برود، متوقف نمی کنیم."

چاووش اوغلو در ادامه گفته است که "از ده سال به این طرف، ترکیه از ناحیه پناهجویان شدیدا تحت فشار قرار دارد و شیوع ویروس کرونا همه چیز را دشوارتر کرد. " وزیر خارجه ترکیه توضیح داده است که در اینجا تنها کمک های مالی اتحادیه اروپا به منظور متوقف کردن پناهجویان مطرح نیست بلکه نیاز به همکاری  است. ما باید در نهایت یک راه حل پیدا کنیم"

 در پایان ماه فبروری امسال، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که مرزهای اتحادیه اروپا باز است. پس از آن ده ها هزار مهاجر از ترکیه راهی مرزهای یونان شدند. این خبر باعث پر هرج و مرج در گذرگاه های مرزی  شده و رسانه های بین المللی در این زمینه گزارش دادند. ناظران هشدار می دهند که اوضاع  در مرز طی هفته های آینده  می تواند دوباره بدتر شود.

 

 

در همین زمینه