پولیس فرانسه
پولیس فرانسه

پولیس فرانسه دو کارگاه تولید اسناد هویت جعلی را در منطقه ایل دو فرانس کشف کرد. این کارگاه‌ها برای قاچاق مهاجران در یونان و فرانسه مود استفاده قرار می‌گرفتند.

به گفته پولیس، دو الجزایری ۳۵ ساله در رابطه با کشف دو کارگاه تولید اسناد جعلی در ایل دو فرانس بازداشت شدند. این دو تن مظنون هستند که یک شبکه چند شاخه‌ای تولید جواز رانندگی و اسناد هویت اسپانیایی، ایتالیایی، بلژیکی و فرانسوی را اداره می‌کردند. دوست دختر یکی از مظنونان نیز در این رابطه بازداشت شده است.

پولیس هنگامی به وجود شبکه مشکوک شد که شرکت پوسته رسانی کرونوپوست یک بسته حاوی اسناد فرانسوی و خارجی سرقت شده را در شهر مارسی، در جنوب فرانسه، کشف کرد. قرار بود این اسناد به یونان تحویل داده شوند.

در جریان تحقیقات، پولیس دوکارگاه تولید اسناد جعلی را در اپارتمانی‌هایی در منطقه ایل دو فرانس در شمال کشور ردیابی کرد.

هنگام بازرسی اپارتمان‌ها، یک مهر رسمی فرانسوی، یک چاپگر مخصوص و نایاب در بازار و ۱۱۵۰ کارت جعلی و سفید هویت به دست پولیس افتاد.

بر أساس تحقیات پولیس، بخشی از اسناد یافت شده بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ یورو در منطقه باربس در پاریس به فروش می‌رسید و بخش دیگر آن هم به یونان فرستاده می‌شد تا به مهاجرانی به فروش برسد که می‌خواستند به اروپا مهاجرت کنند.

در همین زمینه:  شش افسر پولیس یونان به ظن صدور غیرقانونی پاسپورت زیر پیگرد قرار گرفتند

 

در همین زمینه