کشتی سی واچ ۳ روز شنبه ۶ جون ۲۰۲۰ بار دیگر راه مدیترانه را در پیش گرفت
کشتی سی واچ ۳ روز شنبه ۶ جون ۲۰۲۰ بار دیگر راه مدیترانه را در پیش گرفت

چند روز پس از انتقال ۲۱۱ پناهجو نجات داده شده توسط کشتی نجات آلمانی «سی واچ ۳» از آب ها، در یکی از کشتی های که به منظور قرنطین در نظر گرفته شده و در برابر سواحل جزیره سیسیلی لنگر انداخته، آزمایش ۲۸ پناهجو به ویروس کرونا، مثبت بوده است.

براساس گزارش های رادیوی ملی ایتالیا، یکی از پناهجویان آلوده به ویروس کرونا، روز چهارشنبه به شفاخانه کلتانیستا منتقل شده و سایر پناهجویان به کشتی موبی زاسا انتقال داده شدند که به منظور قرنطین پناهجویان در نظر گرفته شده و در برابر ساحل اگریگنتو لنگر انداخته است.

 نئلو موسومسی، شهردار منطقه سیسیل، نتیجه آزمایش را به عنوان تأیید امتناع جنجالی مقامات از پذیرش مستقیم پناهجویان به جزیره می بیند. وی در تویتر نوشته است: «انتقال پناهجویان به کشتی قرنطین در خارج از بندر پورتو امپدوکل می تواند مانع شیوع بیشتر این عفونت گردد و شیوع این بیماری تحت کنترول باشد.»

 چند روز قبل در جریان سه عملیات جداگانه، دست کم ۲۱۱ پناهجو توسط سازمان غیردولتی آلمانی موسوم به «سی واچ»  در نزدیک لیبیا از خطر غرق شدن نجات یافتند. این ماموریت نجات، در روزهای اخیر هفته گذشته انجام شد. 

در هفته های اخیر، مهاجران بی شماری به جزیره لامپدوسا در جنوب سیسیل خود را رسانده اند. این پناهجویان در مراکز پذیرش مورد مراقبت قرار دارند.


 

در همین زمینه