محافظان امنیتی در برابر اردوگاه تومپا در مرز مجارستان و صربستان. عکس از خبرگزاری رویترز
محافظان امنیتی در برابر اردوگاه تومپا در مرز مجارستان و صربستان. عکس از خبرگزاری رویترز

دیوان عالی اتحادیه اروپا( محکمه قضایی) می‌گوید مجارستان به تعهدات خود در روند پناهندگی و اخراج مهاجران غیرقانونی از این کشور عمل نکرده است. چندی پیش کمیسیون اروپا با مراجعه به دیوان عالی اتحادیه، مجارستان را به بازداشت و اخراج غیرقانونی پناهجویان متهم کرده بود.

دیوان عالی اروپا روز پنجشنبه  ۲۵ جون در تویتر خود نوشت:« از نظر دادستان، مجارستان در بخشی از قوانین خود در رابطه با روند پناهندگی و اخراج اتباع کشورهای دیگر، تعهدات خود در قبال قوانین اتحادیه اروپا را رعایت نکرده‌است.»

پریت پیکاما، وکیل عمومی دیوان عالی اروپا از این دیوان خواست که قوانین مجارستان درباره بازداشت غیرقانونی مهاجران در منطقه تزانزیت و اخراج آن‌ها را خلاف قوانین اروپایی ارزیابی و نظریات کمیسیون اروپا در این باره را تائید کند.

دیوان عالی اروپا در ۱۴ می، انتقال و اسکان پناهجویان در یک حوزه ترانزیت خیلی دور افتاده در مرز میان مجارستان و صربستان را به عنوان «بازداشت» درجه بندی کرد.

در همین رابطه: اردوگاه «روزکهِ» در مجارستان به عنوان زندان درجه بندی شد

یک هفته بعد از اظهار نظر دیوان عالی، مجارستان از بسته شدن اردوگاه‌های پناهجویان در منطقه ترانزیت در مرز صربستان خبر داد. گرگلی گولیاس، یکی از مقامات حکومت مجارستان روز ۲۱ می در بوداپست گفت که حکومت با این اقدام از حكم دیوان عالی اروپا پیروی می كند.

این بار اول نیست که دیوان عالی اروپا در لوکزامبورگ در مورد سیاست مهاجرتی ویکتور اوبان، نخست وزیر ملی‌گرای مجارستان، اظهار نظر می‌کند.

این دیوان در ۱۸ جون نیز محدودیت مالی اعمال شده بر سازمان‌های خیریه از سوی مجارستان را « تبعیض‌آمیز و توجیه‌ناپذیر» توصیف کرده بود.

قضات دیوان عالی اروپا معمولاً از اظهار نظر وکیل عمومی پیروی و بر مبنای آن تصمیم خود را در یک مهلت دو تا چهارماه اعلام می‌کنند.

در همین زمینه: مجارستان از بستن اردوگاه های بحث برانگیزش در منطقه ترانزیت خبرداد


 

در همین زمینه