بحران ویروس کرونا به مشکلات مهاجران بیشتر از پیش افزوده است
بحران ویروس کرونا به مشکلات مهاجران بیشتر از پیش افزوده است

رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا در آلمان تأثیر شدیدی بالای مهاجران مقیم این کشور گذاشته است. به قول یک روزنامه آلمانی، بحران کرونا در حال حاضر تفاوت میان آلمانی و خارجی را در بازار کار بیشتر می‌سازد.

روزنامه آلمانی «ولت ام زونتاگ» از قول اداره سراسری کاریابی آلمان گزارش داده است که از ماه مارچ تا می امسال، میزان بیکاری در میان مهاجرانی که پاسپورت آلمانی ندارند، ۲۴ درصد بلند رفته و به ۸۴۰ هزار تن رسیده است. به اساس این گزارش، در همین مدت ۱۹ درصد از شهروندان آلمانی با پیشینه مهاجرت، کار خود را از دست داده و شمار شان به یک میلیون و ۹۶۴ هزار تن بلند رفته است.

در مورد پناهجویان معلومات دقیقی ارائه نشده است، اما اداره امور کاریابی از «بیکاری شهروندان هشت کشور مهم مبداء (سوریه، عراق، افغانستان، ایران، اریتریا، نایجریا، سومالیا و پاکستان)» سخن گفته است. به قول این اداره، میزان بیکاری در میان این افراد ۲۳ درصد افزایش داشته و به ۲۷۲ هزار تن بلند رفته است.

روزنامه نامبرده افزوده است که رکود اقتصادی به خاطری خارجی های مقیم آلمان را بیشتر متأثر ساخته است که به گونه نسبی بخش اعظم آنها در بخش های مشغول کار اند که در بحران کرونا به گونه خاصی متضرر شده اند. گفته شده است که به ویژه، در عرصه های هوتل، رستورانت داری و تمیز کاری شمار زیادی کار خود را از دست داده اند.

علاوه بر آن به ویژه کسانی بیکار شده اند که در رشته های کاری خود آموزش مسلکی نداشته اند. گفته شده است که در میان افراد غیر مسلکی و آموزش نادیده که بیکار شده اند، شمار غیر آلمانی ها، به خصوص آن هایی که از کشور های دیگر اتحادیه اروپا نیز نیستند، به مراتب بیشتر است.

روزنامه همچنان نگاشته است که بحران کرونا در حال حاضر تفاوت میان آلمانی ها و خارجی ها در بازار کار را بزرگتر می‌سازد. به گونه مثال میزان بیکاری در میان آلمانی ها در ماه مارچ ۵ درصد بود، در عوض ۱۳ درصد خارجی های مقیم آلمان کار خود را از دست دادند.

 (KNA) / si, nf

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله


 

در همین زمینه