با اوج گیری ویروس کرونا روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران به کشورشان بر می‌گردند
با اوج گیری ویروس کرونا روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران به کشورشان بر می‌گردند

سازمان جهانی غذا گفته است که میزان گرسنگی در افغانستان در حال افزایش است. در کنار چالش های اقتصادی و اجتماعی، بحران کرونا به مشکلات مردم بیشتر از پیش افزوده است.

الیزابت بیرس، سخنگوی سازمان جهانی غذا روز جمعه در شهر ژنیو گفت که حدود ۱۲.۴ میلیون تن در افغانستان مواد غذایی کافی در دسترس ندارند. از این میان، حدود چهار میلیون نفر به کمک فوری نیاز دارند.

اعمال محدودیت گشت و گذار برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا سبب شده است که اقتصاد این کشور به گونه جدی آسیب ببیند.

بهای مواد خوراکی از جمله آرد، روغن و برنج نیز افزایش یافته است. پیش از بحران ویروس کرونا، از میان پنج خانواده، چهار فامیل مواد خوراکی کافی در دسترس نداشتند.

هم زمان با اوج گیری بحران ویروس کرونا، بسیاری مهاجران افغان از ایران به کشورشان برگشته اند که سرنوشت ناروشن، دامنگیر این مهاجران عودت کننده شده است.

با این همه، دامنه خشونت ها در افغانستان با گذشت هر روز گسترده ترمی‌شود و از افراد ملکی قربانی می‌گیرد.


 

در همین زمینه