اکستان‌های انگور در منطقه شامپاین فرانسه. عکس از پیکسابی
اکستان‌های انگور در منطقه شامپاین فرانسه. عکس از پیکسابی

دادگاهی در رینس، در شمال شرق فرانسه، ۹ تن را به اتهام «استخدام غیرقانونی» و «برده داری‌‌» کارگران خارجی و پناهجو تحت محاکمه قرار داد. متهمان ۱۸۸ کارگر مهاجر و پناهجو از جمله مهاجران افغان و افریقایی را در تاکستان‌های منطقه شامپاین، مورد استثمار و استفاده جویی قرار می‌دادند.

به گزارش سایت اینترنتی کاپیتال، شش تن از مظنونان افراد حقیقی و سه تن دیگر شرکت‌های خدماتی هستند که به گونه غیرقانونی کارگران خارجی را برای کار در تاکستان‌های منطقه شامپاین استخدام می‌کردند. شامپاین منطقه ای است در شمال شرق فرانسه که مشروب الکلی معروف به شامپاین در آن تولید می‌شود.

سیلوی اودی، رئیس کمیته ضد برده داری مدرن که در حمایت از کارگران خارجی در این دادگاه شرکت کرده و از سه مهاجر افغان دفاع می‌کند گفت:« مظنونان بر اساس یک سناریوی کاملا تنظیم شده، کارگران را در کمپ‌ها و مراکز پذیرش پناهجویان در پاریس، امیان و شارتر استخدام می‌کردند و با کامیون به منطقه شامپاین می‌فرستادند.»

او گفت که « کارگران مهاجر در شرایط بسیار ناگوار و غیر انسانی، در گروههای ۱۵ نفری در اتاق‌ها زندگی می‌گردند و از دسترسی به بهداشت و غذای مناسب محروم بودند.»

این فعال حقوق کارگران افزود:« آن‌ها بیشتر از ۱۲ ساعت در روز به کار گماشته می‌شدند اما در بدل آن معاش بسیار ناچیز به دست می‌آوردند یا حتی از آن هم محروم بودند.»

بر بنیاد تحقیقات انجام شده از سوی اداره تفتیش کار و بیمه اجتماعی کشاورزی، این استخدام ‌های غیرقانونی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ انجام شده و در جریان تحقیق، به ارزش ۳۳۸ هزار یورو دارایی ناشی از فعالیت‌های جنایی به دست پولیس افتاده است.

تحقیق کنندگان در سال ۲۰۱۸ زمانی این شبکه را زیرنظر گرفتند که در منزل یک تن از استخدام کنندگان در مارن، چندین کارگر غیرقانونی را پیدا کردند که در شرایط بسیار دشوار، با معاش بسیار ناچیز و یا حتی بدون معاش کار می‌کردند.  

سیلوی اودی، مدافع سه تن از کارگران مهاجر افغان گفت که استخدام کارگران خارجی در شرایط غیرانسانی در منطقه شامپاین یک امر تازه نیست. به گفته او در سال ۲۰۱۴ نیز، پولیس کارگران فصلی پولندی را در یکی از تاکستان‌های منطقه پیدا کرده بود.

تا کنون پولیس چهار تن از  رهبران شبکه را تحت کنترول قضایی قرار داده و شرکت‌های خدماتی  سرویتی، ویتی شونی و راجویتی را به محکمه معرفی کرده است اما هیچیک از شرکت‌های تولید کننده شراب شامپاین در این قضیه  متهم نشده‌اند.

قرار است محاکمه متهمان تا روز جمعه ادامه یابد.


 

در همین زمینه