یک مرد افغان به دلیل مشکلات روز افزون در یونان دست به خودکشی زد
یک مرد افغان به دلیل مشکلات روز افزون در یونان دست به خودکشی زد

یک مرد افغان که از مدتی به این طرف در یونان به عنوان پناهجو زندگی می‌کرد، روز پنجشنبه گذشته دست به خودکشی زد. نظر کریمی، یکی از هم اتاقی های پیشین این مرد می‌گوید که ادارات مسئول، همسر و یک دختر سه ساله اش را از او جدا کرده بودند. آقای کریمی به مهاجر نیوز همچنان گفت که داکتران برای این مرد تنها ادویه خواب آور می‌دادند و از مدتی به این طرف شب و روز خود را در خواب سپری می‌کرد. پهلوهای دیگر این خودکشی را در این مصاحبه بشنوید. 

در همین زمینه