حکومت ایتالیا اعلام کرد که برای ۱۸۰ مهاجری که در کشتی اوشین وایکنگ به سر می‌برند، اجازه می‌دهد که از آن بیرون شوند
حکومت ایتالیا اعلام کرد که برای ۱۸۰ مهاجری که در کشتی اوشین وایکنگ به سر می‌برند، اجازه می‌دهد که از آن بیرون شوند

یک گروه از مهاجران که در کشتی "اوشین وایکنگ" گیرمانده بودند می‌توانند به جزیره سیسیل ایتالیا پیاده شوند. تعداد این گروه به ۱۸۰ تن می‌رسد و قرار است ۱۴ روز را در قرنطینه سپری کنند. 

در همین زمینه