گروهی از پاهجویان زیرسن بدون سرپرست که از یونان به آلمان منتقل شدند. (عکس آرشیف)
گروهی از پاهجویان زیرسن بدون سرپرست که از یونان به آلمان منتقل شدند. (عکس آرشیف)

مقام های یونان گفتند که یک گروه ۲۵ نفره کودکان پناهجو از کمپ های این کشور به اقامتگاه هایی در پرتگال انتقال داده می شوند. این اقدام براساس طرح جا به جایی مهاجران صورت می گیرد که چند کشور عضو اتحادیه اروپا در آن اشتراک دارند.

این گروه پناهجویان از آتن به لیسبون پرواز کردند و قرار است در اقامتگاه های مخصوص کودکان و نوجوانان اسکان داده شوند.

سال گذشته نزدیک به ۷۵ هزار پناهجو که یک سوم شان کودک بودند، از ترکیه به جزیره های یونان وارد شدند و بحران مهاجرت در این کشور عضو اتحادیه اروپا بار دیگر شدت گرفت؛ کشوری که سیستم پناهندگی اش به شدت زیر فشار قرار دارد.

به گفته مقام های یونانی، بسیاری از کودکانی که به تازگی وارد این کشور شده بودند، سرپرستی بزرگسال به همراه داشتند؛ ولی حدود ۳۸۰۰ تن از آنان بدون سرپرست بودند.

یونان به تکرار از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته حداقل پناهجویان زیرسن قانونی را بپذیرند تا فشار مهاجرت بر سیستم پذیرش پناهجویان در این کشور کم شود.

آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ، سویس و فنلند نیز در میان کشورهایی هستند که با چنین کمکی به یونان موافقت کرده اند.

مرتبط: سه کشور غربی ده ها پناهجوی زیرسن را از یونان می‌پذیرند

پرتگال نیز اعلام کرده که ۵۰۰ کودک پناهجو را از یونان می پذیرد و تاکنون چند گروه را منتقل کرده است.

مرتبط: پرتگال ۵۰۰ مهاجر زیرسن بدون همراه را از یونان می پذیرد

مقام های وزارت امور مهاجرین و سازمان بین المللی مهاجرت این گروه ۲۵ نفره از کودکان پناهجو را در میدان هوایی آتن تا زمان پرواز به سوی پرتگال همراهی کردند.

 

 

در همین زمینه