عکس تزئینی از رویترز
عکس تزئینی از رویترز

دادگاه تجدید نظر ایکس آن پرووانس، در جنوب فرانسه، روز سه شنبه دو پولیس را به جرم دستگیری غیرقانونی و خشونت‌آمیز یک پناهنده افغان به ۲ و ۱ سال زندان محکوم کرد. یک تن از متهمان به گونه دایمی و دومی برای مدت سه سال از وظیفه سبکدوش شدند و یک همکار دیگر آن‌ها نیز به شش ماه زندان تعلیقی محکوم شد.

بر اساس تصاویر ویدیویی، ماموران پولیس روز ۱۲ اپریل، جمشید، یک پناهنده ۲۷ ساله افغان را که سند قانونی اقامت داشت در منطقه بندر کهنه شهر مارسی تحت کنترول قرار دادند.

این کنترول در چارچوب مقررات قرنطین عمومی و به این دلیل انجام شد که ظاهراً گروهی از رهگذران، مهاجر افغان را متهم کردند که به سوی آن‌ها ‌تف انداخته زیرا آن‌ها از دادن سگرت به او خودداری کرده بودند.

دو مامور پولیس با خشونت بازو و گردن این مهاجر را تحت فشار قراردادند؛ او را به موتر پولیس کوبیدند و سپس به یک میدان متروک در ۳۰ کیلومتری شهر انتقال دادند. بر اساس گزارش، آن‌ها به خشونت علیه این مهاجر ادامه دادند.

پناهنده افغان: «به خاطر زندگیم ترسیدم»

جمشید، پناهنده افغان و قربانی این خشونت، به کمک یک مترجم گفت که یکی از افراد پولیس مثل یک بوکسر به او حمله کرد. او گفت:« آن روز به خاطر زندگیم ترسیدم.»

در دادگاه تجدید نظر، دادستان هردو پولیس را به «دستگیری بدون دلیل»، « مجازات خصوصی»، «اختطاف» و «جعل کاری» متهم کرد. متهمان در یک سند رسمی نوشته بودند که قربانی را به ماموریت پولیس تسلیم داده‌اند.

یک تن از متهمان اعمال خشونت را پذیرفت و گفت مظنون به آن‌ها دشنام داده و او و همکارش را به شدت عصبانی کرده بود.

هردو متهم در اوایل ماه می در یک دادگاه فوری در مارسی تحت محاکمه قرار گرفته بودند. اولی به  ۴ سال و دومی به ۱۸ ماه زندان محکوم شده بودند اما دادگاه تجدید نظر این مجازات‌ها را به ۲ و ۱ سال زندان قطعی و ۱ سال و ۸ ماه زندان تعلیقی کاهش داد.

یک پولیس زن همکار این دو تن نیز به یک سال زندان تعلیقی محکوم شده بود.

 

در همین زمینه