نگهبانان ساحلی لیبیا ۱۸ مهاجر را از آب‌های لیبیا در مدیترانه نجات داده و سپس به این کشور برگرداندند. عکس HCR
نگهبانان ساحلی لیبیا ۱۸ مهاجر را از آب‌های لیبیا در مدیترانه نجات داده و سپس به این کشور برگرداندند. عکس HCR

نگهبانان ساحلی لیبیا روز چهارشنبه ۱۸ مهاجر را از مدیترانه نجات داده و آن‌ها را به طرابلس برگرداندند. این مهاجران که می‌خواستند خود را به اروپا برسانند مدت ده روز در دریا سرگردان بودند و دچار گرسنگی و کمبود شدید آب بدن شده بودند. آن‌ها گفتند که ۷ تن از همراهان شان در جریان مسافرت جان خود را از دست داده‌اند. همه این مهاجران سودانی بودند.

به گفته سازمان بین المللی مهاجرت و کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، نگهبانان ساحلی لیبیا ۱۸ مهاجر را از آب‌های لیبیا در مدیترانه نجات داده و سپس به این کشور برگرداندند.

این دونهاد سازمان ملل گفتند که مهاجران قبل از نجات یافتن «۱۰ روز در دریا سرگردان بودند.» صفا مسیحلی، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت در لیبیا گفت که این مهاجران «بعد از آنکه موتور کشتی آن‌ها از کار افتاد در دریا سرگردان شدند.»

کمیساریای سازمان ملل برای پناهندگان در تویتر خود نوشت که مهاجران هنگام رسیدن به طرابلس «گرسنه و دچار کمبود آب بدن بودند.»

همزمان، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت در لیبیا گفت که چهار تن از مهاجران به دلیل « وخامت وضعیت صحی» شان به شفاخانه انتقال یافتند اما مقام‌های لیبیا ۱۲ تن دیگر را به یک مرکز بازداشت مهاجران فرستادند.

نجات یافتگان گفتند که ۷ تن از همراهان شان هنگام تلاش برای عبور از مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند. اما سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت گفت که «تعیین علت مرگ این افراد دشوار است زیرا اجساد پیدا نشده‌اند.» او تاکید کرد که هزاران نفر در تلاش عبور از مدیترانه و رسیدن به اروپا جان داده‌اند و این سلسله همچنان ادامه دارد.

بنابر آمار سازمان ملل، از اوایل سال تا کنون ۲۵۵ مهاجر در مدیترانه مرکزی جان خود را از دست دادند.

صفا مسیحلی گفت مقام‌های سازمان ملل بیشتر از پیش نگران هستند که همزمان با کاهش امکانات جستجو و نجات در مدیترانه، ریسک «غرق شدن‌های نامرئی» در میان مهاجران در حال افزایش است.  

 


 

در همین زمینه