محکمه شهر اولم آلمان، جای که روند محاکمه پناهجویان به اتهام تجاوز جنسی آغاز گردیده است
محکمه شهر اولم آلمان، جای که روند محاکمه پناهجویان به اتهام تجاوز جنسی آغاز گردیده است

پنج مرد جوان متهم اند که یک دختر ۱۴ ساله را نخست بی هوش کرده و سپس به گونه مکرر او را مورد تجاوز جنسی قرار داده اند. روند محاکمه این پنج پناهجو آغاز شده است.

پنج مرد جوان متهم اند که یک دختر ۱۴ ساله را در شب "هالووین" با دادن مواد مخدر بی هوش کرده و مورد تجاوز جنسی قرار داده اند. متهمان در آغاز روند، در برابر محکمه ایالتی "اولم" در آلمان مبنی بر تجاوز جنسی گروهی بالای این دختر زیر سن، خاموشی اختیار کرده اند. همچنین در روز پنجشنبه (۹ جولای ۲۰۲۰) متهمان از افشای حقایق در مورد این عمل جنایی و در مورد سوانح شان از دادن معلومات خودداری کردند. جریان محکمه  پس از مدت کوتاهی به پایان رسید و انتظار می‌رود که به تاریخ ۲۰ جولای دوباره ادامه یابد.

این جوانان متهم در شهر"ایمرتال" آلمان در ایالت بادن-وورتمبرگ در اواخر ماه اکتوبر سال ۲۰۱۹ با استفاده از مواد مخدر یک دختر ۱۴ ساله را در حالت بی هوشی قرار داده و به قول څارنوالی چهار تن از این مردان ۹ بار او را مورد تجاور جنسی قرار داده اند. این پناهجویان از افغانستان، ایران و عراق اند که متهم به تجاوز و یا دست داشتن در این عمل جرمی هستند.

گفته می‌شود این متهمین که بین ۱۵ تا ۲۷ سال سن دارند، دختر نوجوان ۱۴ ساله را که الکلول نوشیده بود، در مرکز شهر "اولم" ترغیب کردند تا با آن ها به محل اقامت شان در اردوگاه پناهجویان "ایلرکیرشبرگ" برود. سپس آن ها، این دانش آموز را وادار کردند که مایع آبی رنگی که حاوی مواد مخدر بود،  بنوشد. بعد او را مورد تجاور قرار دادند. دانش آموز بعداً در مورد این جنایتی که علیه در شب "هالووین" صورت گرفته بود، با والدین و پولیس در جریان گذاشته بود.

بر اساس اطلاعات څارنوالی یکی از متهمان اقرار به جرم کرده اما بقیه اتهامات در مورد شان را رد کرده اند.

برای روند محکمه متهمان در مجموع  ۱۳ نشست تا ماه نوامبر امسال تعیین شده است. همچنین قرار است ۲۸ شاهد در برابر محکمه در مورد این قضیه صحبت کنند.


 

در همین زمینه